Duyes İnşaat'ın konkordato tedbirleri kaldırıldı!

Duyes İnşaat'ın konkordato tedbirleri kaldırıldı! Duyes İnşaat'ın konkordato tedbirleri kaldırıldı!

1994 yılında altyapı, karayolu, köprü, devlet ve özel sektör bina endüstriyel tesis müteahhidi olarak faaliyete başlayan Duyes İnşaat konkordato talep etmişti. Şirket hakkında yeni bir karar çıktı.Mali anlamda sıkıntı bir dönemden geçen Duyes İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi konkordato talep etmişti.

1994 yılında altyapı, karayolu, köprü, devlet ve özel sektör bina endüstriyel tesis müteahhidi olarak faaliyete başlayan Duyes İnşaat, zaman içerisinde akaryakıt ve madencilik işlerini de portföyüne katarak grup olarak çalışmalarına devam etti. 

Duyes İnşaat ve Hüsnü Eken tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında duruşma kararı gereğince her iki davacı yönünden koşulları oluşmayan davanın reddine, tüm tedbirlerin kaldırılmasına Komiser heyetinin görevine son verilmesine karar verildi.

İLAN
T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1255 Esas

DAVACILAR :İstanbul Ticaret Sicilinde 11003/8 sicil numarası ile kayıtlı ve Göztepe Vergi Dairesi 3200031457 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi DUYES İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve HÜSNÜ EKEN tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında ;

Mahkememizin 11/09/2020 Tarihli duruşma kararı gereğince ;

HER İKİ DAVACI YÖNÜNDEN KOŞULLARI OLUŞMAYAN DAVANIN REDDİNE
Mahkememiz tarafından verilen tüm tedbir kararlarının kaldırılmasına,
Komiser heyetinin görevine son verilmesine karar verilmiş olup, İİK'nun 288. Maddesi gereği ilan olunur.