14 / 08 / 2022

Düzce Çilimli'de icradan satılık 20 gayrimenkul!

Düzce Çilimli'de icradan satılık 20 gayrimenkul!

T.C. Düzce İcra Dairesi, Düzce ili, Çilimli ilçesinde yer alan 20 adet gayrimenkulü satıyor... T.C. Düzce İcra Dairesi tarafından, Düzce ili, Çilimli ilçesinde yer alan 20 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 2 Kasım tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

 Düzce Çilimli de icradan satılık 20 gayrimenkul!

İlan metni:

T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ 2021/38 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

SATILMASINA KARAR VERİLEN 20 ADET TAŞINMAZIN ORTAK ÖZELLİKLERİ :
Satış Yerleri : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE
KDV oranları : % 18
TAŞINMAZLARIN DİĞER ÖZELLİKLERİ :
1 -)Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Söğütlü Köyü, Köykenarı Mevkii, 192 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 18.883,27 m2 yüzölçümüne sahip olup, 'Fabrika Binası ve Müştemilatı Maa Tarla' niteliğindedir. Zemin tipi 'Ana Taşınmaz' şeklindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir. Taşınmazın üzerinde fabrika binası ve müştemilat yapıları bulunmaktadır. Ana taşınmaz dikdörtgene yakın bir geometriye sahiptir. Topografik olarak düz ve meyilsizdir. Kuzeyi Şehit Fikri Öztürk Caddesine cephelidir. Batısı Mehmet Acar Caddesine cephelidir. Güneyi Kanal Sokağa cephelidir. Diğer kenarları komşu parseller ile çevrilidir. Etrafında düşük yoğunlukta yapılaşmalar vardır. Çilimli ilçe merkezine yaklaşık 1400 metre mesafededir. Taşınmaz Çilimli Belediyesi mücavir alanı içinde olup imar planı dahilindedir. Sanayi imarlıdır. E=1.00, Yençok= 9.50 yapılaşma hükümleri belirlenmiştir. İmar planına göre taşınmazın kuzeyinde, güneyinde ve batısında 15'er imar yolları bulunmaktadır. Taşınmazın Kuzey tarafında yaklaşık 35 Cm. Çapında ve 6.0 M. Boyunda 25 Adet Çam Ağacı mevcuttur. Çilimli Belediyesi tarafından 2008/1 ruhsat numarası ve 21.03.2008 ruhsat onay tarihi ile taşınmaz üzerinde bulunan fabrika binasına yapı ruhsatı düzenlenmiş olduğu, yapı ruhsatına göre fabrika binasının 734 m2 yüzölçümüne sahip olduğu, 2009/13 belge numarası ve 26.02.2009 belge onay tarihi ile fabrika binasına yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olduğu, yapı kullanma izin belgesi verilen fabrika binasının belgeye göre yüzölçümünün 734 m2 olduğu görülmektedir. Mevcut durumda taşınmaz içinde bulunan fabrikanın kapalı alanı 9.635 m2 olup, 2.108 m2 müştemilatları bulunmaktadır
İmar Durumu : Sanayi Alanı içinde kaldığı, E=1.00, Yençok= 9.50 şeklinde yapılaşma hükümlerinin belirlenmiş olduğu görülmektedir.
Kıymeti : 15.717.368,00 TL
Kaydındaki Şerhler : 24/011980-538 M:3470 m2'lik sahada TEK lehine irtifak hakkı vardır, 05/07/1978-3280 iki köy arasındaki boşluğa bina tecavüzü vardır. 03/10/2000-351 fabrika binası 158.50 m2 yola tecavüzlüdür şerhli.
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 10:00 - 10:05 arası

2-) Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Söğütlü Köyü, Özkıyısı Mevkii, 334 ada 4 parsel numaralı taşınmaz 10.970,16 m2 yüzölçümüne sahip olup, 'Fabrika Binası ve Arsası' niteliğindedir. Zemin tipi 'Ana Taşınmaz' şeklindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir. Taşınmaz üzerinde fabrika binası ve müştemilat yapıları bulunmaktadır. Ana taşınmaz dikdörtgene yakın bir geometriye sahiptir. Topografik olarak düz ve meyilsizdir. Kuzeyi Şehit Fikri Öztürk Caddesine cephelidir. Doğusu ara yola cephelidir. Diğer kenarları komşu parseller ile çevrilidir. Etrafında düşük yoğunlukta yapılaşmalar vardır. Çilimli ilçe merkezine yaklaşık 2300 metre mesafededir. Taşınmazın ulaşım sorunu yoktur. Şehit Fikri Öztürk Caddesi üzerinden taşınmaza ulaşılmaktadır. Yolları asfalttır. Taşınmaza ulaşım her mevsim kolaydır. Taşınmaz üzerinde mevcut fabrika binası ve müştemilatları bulunmaktadır. Elektrik, su, Telekom gibi hizmetlerden faydalanmaktadır. Taşınmaz Çilimli Belediyesi mücavir alanı içinde olup imar planı dahilindedir. Belediyeden alınan bilgilere göre taşınmaz sanayi imarlıdır. E=1.00, Yençok= 9.50 yapılaşma hükümleri belirlenmiştir. İmar planına göre taşınmazın kuzeyinde 15 metrelik, doğusunda ise 20 metrelik imar yolları bulunmaktadır. Çilimli Belediyesi tarafından 2010/14 ruhsat numarası ve 11.10.2010 ruhsat onay tarihi ile taşınmaz üzerinde bulunan fabrika binasına yapı ruhsatı düzenlenmiş olduğu, yapı ruhsatına göre fabrika binasının 6.005 m2 yüzölçümüne sahip olduğu, 2011/06 belge numarası ve 18.07.2011 belge onay tarihi ile fabrika binasına yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olduğu, yapı kullanma izin belgesi verilen fabrika binasının belgeye göre yüzölçümünün 6.387 m2 olduğu görülmektedir. Buradan ana fabrika binasının yüzölçümünün 6.005 m2 olduğu, sonradan yapılan müştemilatlarla toplam 6.387 m2 kapalı alana sahip olduğu anlaşılmaktadır.
İmar Durumu : 'Sanayi Alanı' içinde kaldığı, E=1.00, Yençok= 9.50 şeklinde yapılaşma hükümlerinin belirlenmiş olduğu görülmektedir.
Kıymeti : 8.791.416,00 TL
Kaydındaki Şerhler : 26/04/2011-782 B harfli ipoteğin serbest dereceden istifade hakkı vardır şerhli.
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 10:10 - 10:15 arası

DÜZCE İLİ ÇİLİMLİ İLÇESİ ULUCAMİ MAHALLESİ 152 ADA, 3-4-5-6 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ :
Taşınmazların içinde herhangi bir yapı ve zirai ürün yoktur. Boş vaziyettedirler. Taşınmazlar birbirlerine komşu vaziyettedirler. 152 ada 3 parselin doğusunda 152 ada 4 parsel, 152 ada 4 parselin doğusunda 152 ada 5 parsel, 152 ada 5 parselin doğusunda ise 152 ada 6 parsel bulunmaktadır. 152 ada 3 parsel Yeni Caddenin yaklaşık 75 metre doğusunda, 152 ada 4 parsel Yeni Caddenin yaklaşık 100 metre doğusunda, 152 ada 5 parsel Yeni Caddenin yaklaşık 120 metre doğusunda, 152 ada 6 parsel ise Yeni Caddenin yaklaşık 135 metre doğusunda kalmaktadır. Taşınmazlar dikdörtgene yakın geometrik şekle sahiptirler. Sıralı parseller şeklindedirler. Üzerlerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Ekili dikili herhangi bir zirai ürün yoktur. Boş vaziyettedirler. Etraflarında düşük yoğunlukta yapılaşmalar vardır. Çilimli ilçe merkezine yaklaşık 1100 metre mesafededirler. Ulaşım sorunu yoktur. Yeni Cadde üzerinden taşınmazlara ulaşılabilmektedir. Mevcut durumda taşınmazlara ulaşan açılmış bir yol bulunmamaktadır. Yeni Cadde üzerinden taşınmazların bulunduğu mevkiye gelinerek komşu parseller üzerinden taşınmazların içine kadar ulaşılabilmektedir. Dosya içerisinde bulunan imar planı örneğine göre 3-4-5-6 parsellerin güneyi 7 metrelik imar yoluna, 3 parselin batısı 10 metrelik imar yoluna cephelidir. 3 parsel numaralı taşınmaz köşe parsel konumundadır. Taşınmazlar ayrık nizam 3 kat konut imarlıdır. Taks: 0.30, Kaks:1.00 yapılaşma hükümleri belirlenmiştir.
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: 152 ada 3-4-5-6 parsel numaralı taşınmazların ayrık nizam üç kat 'Konut Alanı' içinde kaldığı, Taks: 0.30, Kaks:1.00 şeklinde yapılaşma hükümlerinin belirlenmiş olduğu görülmektedir.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

3 -) Satışı yapılacak taşınmaz tapu kaydında Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 152 ada 3 parsel numaralı taşınmaz 515,83 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 92.849,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 10:20 - 10:25 arası

4-) Taşınmaz tapu kaydında Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 152 ada 4 parsel numaralı taşınmaz 365,43 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti :54.815,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 10:30 - 10:35 arası

5-) Satışı yapılacak taşınmaz tapu kaydında Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 152 ada 5 parsel numaralı taşınmaz 335,03 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 50.255,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 10:40 - 10:45 arası

6 -) Satışı yapılacak taşınmaz tapu kaydında Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 152 ada 6 parsel numaralı taşınmaz 327,44 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 49.116,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 10:50 - 10:55 arası

DÜZCE İLİ ÇİLİMLİ İLÇESİULUCAMİ MAHALLESİ 156 ADA 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Taşınmazların içinde herhangi bir yapı yoktur. Çam ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazlar birbirlerine komşu vaziyettedirler. 5-17-16-15-14-13-12-11 parseller güney batıda, 6-7-8-9-10 parseller kuzey doğu konumundadır. Güney batı konumlu parseller Yeni Caddenin yaklaşık 85 metre doğusunda kalmaktadır. Kuzeyde kalan parseller ise 110 metre doğusunda kalmaktadır. dikdörtgene yakın geometrik şekle sahiptirler. Sıralı parseller şeklindedirler. Üzerlerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Yetişmiş ağaçlar bulunmaktadır. Etraflarında düşük yoğunlukta yapılaşmalar vardır. Çilimli ilçe merkezine yaklaşık 1100 metre mesafededirler. Ulaşım sorunu yoktur. Yeni Cadde üzerinden taşınmazlara ulaşılabilmektedir. Mevcut durumda taşınmazlara ulaşan açılmış bir yol bulunmamaktadır. Yeni Cadde üzerinden taşınmazların bulunduğu mevkiye gelinerek komşu parseller üzerinden taşınmazların içine kadar ulaşılabilmektedir. Taşınmazlar İmar planına göre ayrık nizam 3 kat konut imarlıdır. 5-17-16-15-14-13-12-11 parsellerin güneyi 10 metrelik imar yoluna, 5 parselin batısı 5 metrelik imar yoluna cephelidir. 5 parsel numaralı taşınmaz köşe parsel konumundadır. 6-7-8-9-10 parsellerin kuzeyi 10 metrelik imar yoluna, 6 parselin batısı 5 metrelik imar yoluna cephelidir. 6 parsel numaralı taşınmaz köşe parsel konumundadır.
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU: 156 ada5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parsel numaralı taşınmazların ayrık nizam üç kat 'Konut Alanı' içinde kaldığı, Taks: 0.30, Kaks:1.00 şeklinde yapılaşma hükümlerinin belirlenmiş olduğu görülmektedir.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

7-) Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 5 parsel numaralı taşınmaz 501,32 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir
Kıymeti : 102.138,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 11:00 - 11:05 arası

8 -) Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 6 parsel numaralı taşınmaz 734,61 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 146.930,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 11:10 - 11:15 arası

9-)Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 7 parsel numaralı taşınmaz 511,40 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 89.310,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 11:20 - 11:25 arası

10 -) Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 8 parselnumaralı taşınmaz 516,09 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir.Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 92.114,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 11:30 - 11:35 arası

11-)Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 9 parselnumaralı taşınmaz 436,52 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 73.878,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 11:40 - 11:45 arası

12-)Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 10 parsel numaralı taşınmaz 513,97 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 88.996,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 11:50 - 11:55 arası

13 -) Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 11 parsel numaralı taşınmaz 491,29 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 84.194,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 12:00 - 12:05 arası

14-) Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 12 parsel numaralı taşınmaz 446,43 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 78.165,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 12:10 - 12:15 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 12:10 - 12:15 arası

15 -) Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 13 parsel numaralı taşınmaz 482,99 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissedir.
Kıymeti : 85.048,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 12:20 - 12:25 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 12:20 - 12:25 arası

16-)Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 14 parsel numaralı taşınmaz 510,50 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 87.775,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 12:30 - 12:35 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 12:30 - 12:35 arası

17 -)Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 15 parsel numaralı taşınmaz 519,35 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 89.103,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 12:40 - 12:45 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 12:40 - 12:45 arası

18 -)Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 16 parsel numaralı taşınmaz 467,85 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 82.078,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 12:50 - 12:55 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 12:50 - 12:55 arası

19 -) Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Ulucami Mahallesi, Dikenci Mevkii, 156 ada 17 parsel numaralı taşınmaz 429,40 m2 alana sahip olup, 'Tarla' niteliğindedir. Satışı yapılacak taşınmazın tam hissesidir.
Kıymeti : 75.610,00 TL
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 13:00 - 13:05 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 13:00 - 13:05 arası

20 -)Taşınmaz tapu kaydına göre ; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Mahirağa Mahallesi,684 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 701,80 m2 yüzölçümüne sahip olup, 'Arsa' niteliğindedir. Zemin tipi 'Ana Taşınmaz' şeklindedir. Satışı yapılcak taşınmazın tam hissesidir. Taşınmaz tapu kayıtlarına göre; Düzce ili, Çilimli ilçesi, Mahirağa Mahallesi, 684 ada 1 parselde kayıtlıdır. 701,80 m2 alana sahip olup, 'Arsa' niteliğindedir. Değerleme konusu olan 192 ada 1 parsele komşu vaziyettedir. Bu parsel üzerindeki müştemilatlar taşınmaza taşkın vaziyettedir. Taşınmaz çokgen bir geometriye sahiptir. Topografik olarak düz ve meyilsizdir. Batısı Mehmet Acar Caddesine cephelidir. Diğer kenarları komşu parseller ile çevrilidir. Etrafında düşük yoğunlukta yapılaşmalar vardır. Çilimli ilçe merkezine yaklaşık 1400 metre mesafededir. Taşınmaz Çilimli Belediyesi mücavir alanı içinde olup imar planı dahilindedir. Taşınmaz sanayi imarlıdır. E=1.00, Yençok= 9.50 yapılaşma hükümleri belirlenmiştir. İmar planına göre taşınmazın batısında ve güneyinde 15 metrelik imar yolları bulunmaktadır.
İmar Durumu : Sanayi Alanı' içinde kaldığı, E=1.00, Yençok= 9.50 şeklinde yapılaşma hükümlerinin belirlenmiş olduğu görülmektedir.
Kıymeti : 175.450,00 TL
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 02/11/2021 günü 13:10 - 13:15 arası
2. Satış Günü : 30/11/2021 günü 13:10 - 13:15 arası

Düzce Çilimli de icradan satılık 20 gayrimenkul!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/38 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.