13 / 08 / 2022

Easybuy Proje Pazarlama Satış Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!


Easybuy Proje Pazarlama Satış Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Adil Özgiray tarafından kuruldu.Easybuy Proje Pazarlama Satış Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Adil Özgiray tarafından kuruldu.

Easybuy Proje Pazarlama Satış Ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi konusu:
GEYRİMENKUL a-Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına Komisyon mukabilinde alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak b-Şirket öncelikle yasaların izin verdiği çerçevede yabancı gerçek ve tüzel kişilere istedikleri her türlü emlak ve taşınmazın alımı, satımı, kiraya verilmesi ve kiralanması konusunda Komisyon mukabilinde aracılık ve danışmanlık hizmetlerini vermek. c-Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak. Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak proje yönetim hizmetleri sunmak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. d-Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkân, işyeri ve Gayrimenkul üzerinde irtifak, intifa, sükna , gayrimenkul mükellefiyeti, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid , taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Üçüncü kişiler adına Gayrimenkul, arazi, arsa görüşmeleri yapmak, Proje çizdirmek, Hazırlanan projeleri Belediyeden ve diğer Resmi makamlardan onaylatmak, İnşaata Hazır halde bulunan projelerin Satış ve Pazarlamasını yapmak. e-Bu hizmeti yürütülebileceği her türlü işyeri ve şubesini açabilir, başkasının açmış olduğu bu tür işyerlerini işletebilir, ortak olabilir, satın alabilir, Yurt içinde ve Yurt Dışında Acentelikler verebilir f-Şirket yukarıda sayılan aracılık ve danışmanlık hizmetleri gereği pazarlama, reklam ve tanıtım işlerini de yapabilir. Bu konuda açılacak özel ve resmi ihalelere girebilir veya taahhütlerde bulunabilir g-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak. İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. SAĞLIK HİZMETLERİ a. Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler, poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve bu merkezleri işletmek. b. İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.