Edip Gayrimenkul 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Edip Gayrimenkul 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?Edip Gayrimenkul, iki mali tabloda dağıtılabilir dönem karının oluşmadığını dikkate alarak kar dağıtımı yapılmamasına, cari yıl dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına karar verdi. 


Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 yılı kar payı dağıtım teklifi hakkında açıklama yaptı. 

Edip Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen bireysel mali tablosuna göre 60 bin 266,02 TL dönem zararı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarına göre de 201 milyon 797 bin 491 TL dönem zararı oluştu.

Buna göre SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; her iki mali tabloda dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, cari yıl dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 

*

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı

-235.117.881

-60.266,02

4. Vergiler ( - )

33.320.390

 

5. Net Dönem Kârı

-201.796.236

-60.266,02

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

 

-20.192.127,91

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

  

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı

-201.796.236

 

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)

  

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı

  

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )

100

 

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

-201.796.136

 

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı

  

* Nakit

  

* Bedelsiz

  

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

  

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı

  

* Çalışanlara

  

* Yönetim Kurulu Üyelerine

  

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

  

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

  

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

  

16. Genel Kanuni Yedek Akçe

  

17. Statü Yedekleri

  

18. Özel Yedekler

  

19. Olağanüstü Yedek

  

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

  

Edip Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen bireysel mali tablosuna göre 60.266,02 TL dönem zararı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarımıza göre de 201.797.491 TL (ana ortaklık payları 201.796.236 TL) dönem zararı oluşmuştur.

Buna göre SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; her iki mali tabloda dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, cari yıl dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.