04 / 02 / 2023

Ege Dünya Ticaret Merkezi'nde teklifler 7 Eylül'e kadar verilecek

Ege Dünya Ticaret Merkezi'nde teklifler 7 Eylül'e kadar verilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satış ihalesinde, kapalı zarfla son teklif verme tarihinin 7 Eylül 2007 olduğunu bildirdi.TMSF'nin, EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile ilgili olarak Borsaya gönderdiği yazılı açıklamada, kurumun amme borçluları EGS Gayrimenkul ve Güç Yapı İnş. Turz. Müh. Gayr. Yaz. San. ve Tic. AŞ'ye ait olup, haczedilen varlıkların satılarak, fon ve diğer kamu kurumlarının alacaklarının azami tutarda tahsilinin sağlanması ve bu suretle borçlu ve alacaklıların menfaatlerinin en üst seviyede korunması amacıyla TMSF'nin, 14 Haziran 2007 tarihinde, 249 sayılı kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Borçlulara ait olan  İzmir  ili, Konak ilçesi, İsmetkaptan Mahallesi 8 parseldeki gayrimenkuller ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ile bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklarının bir araya getirilerek Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında ticari ve iktisadi bütünlük oluşturmasına ve bu şekilde satışına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Söz konusu ticari ve iktisadi bütünlüğe ilişkin satış ilanının 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile ihale sürecinin başladığı belirtilen açıklamada, ihalenin 11 Eylül 2007 tarihinde saat 11.00'de yapılacağı, kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde ise pazarlık tarihinin 14 Eylül 2007 saat 11.00 olacağı açıklandı. 230 milyon dolar olmuştu.
Geri Dön