04 / 07 / 2022

Ege Yapı 50 bin TL'ye yeni şirket kurdu!

Ege Yapı 50 bin TL'ye yeni şirket kurdu!

Ege Yapı yeni şirket kurdu. Ege Yeni Turizm İnşaat Yatırım Anonim Şirketi Üsküdar'da Derya Celal Zinzade ve Ege Yapı Anonim Şirketi ortaklığında kuruldu.Ege Yeni Turizm İnşaat Yatırım Anonim Şirketi Üsküdar'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Derya Celal Zinzade ve Ege Yapı Anonim Şirketi ortaklığında kuruldu.

Gayrimenkul sektöründeki lider ve yenilikçi markalardan olan Ege Yapı, yeni bir yatırıma imza attı. Ege Yeni Turizm İnşaat Yatırım Anonim Şirketi Derya Celal Zinzade ve Ege Yapı Anonim Şirketi ortaklığında kuruldu.

Ege Yapı 50 bin TL ye yeni şirket kurdu! 

RIC Emlak Yatırım Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi Kurucusu Derya Celal Zinzade, Boğaziçi Mezunu ve kariyer hayatına Tanrıverdi Holding'te İnşaat Müdürlüğü görevini üstlenerek başladı. 

Derya Celal Zinzade, 2006 ile 2008 yılları arasında Doğuş Grubu'nda Proje Müdürü görevinde bulundu. Zinzade, 2018'de RIC Emlak Yatırım Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi'ni kurdu. 

Ege Yapı 50 bin TL ye yeni şirket kurdu!

Ege Yapı, 2006 yılında kuruldu. Şirket yatırım değeri 2 milyar TL'ye ulaşan 1 milyon metrekarelik projeyi hayata geçirdi. Şirketin toplam inşaat ve proje alanı ise 2 milyon metrekaraye ulaşıyor. Şirket, gayrimenkul geliştirme, müteahhitlik hizmetleri, anıtsal eserlerde restorasyon ve renovasyon, tesis ve gayrimenkul yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da Türkiye'de 35 bini geçen oy sayısıyla iş dünyasından lider isimlerin ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri'nde 'Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO’su' kategorisinde ödül sahibi oldu. Kabadayı, geçtiğimiz senenin Ekim ayında Ege Yeni Endüstriyel Tesisler İnşaat Anonim Şirketi'ni kurmuştu.

Ege Yeni Turizm İnşaat Yatırım Anonim Şirketi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işlerini hayata geçirecek. Şirket, müstakil konut, sosyal ve spor tesisleri, toplu konut, okul, otel, motel, alışveriş merkezleri, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa edebilecek. 

Ege Yeni Turizm İnşaat Yatırım Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, sosyal ve spor tesisleri, toplu konut, okul, otel, motel, alışveriş merkezleri, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, kiraya vermek, almak, satmak gerektiğinde bunların işletmesini yapmak. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden yapım ve / veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, kamping, mokamp, tatil köyü, konaklama tesisleri, açık kapalı yat limanları, restoran kafeterya plaj gibi eğlence ve dilenmeye yönelik turistik nitelikli her türlü tesislerin kurulması, tamamen veya kısmen satın alınması, işletilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi, devretmesi veya satması 6. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her türlü eğlence ve dinlenmeye yönelik spor, sağlık ve sosyal hizmet veren turistik tesisler ile her türlü eğlence merkezinin ve benzeri tesislerin kurulması, tamamen veya kısmen satın alınması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, devretmesi veya satması 7. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 8. Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak ve uygulamalarını yapmak 9. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 10. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı 11. Şirket yurt içi ve yurt dışında her türlü gayrimenkul ve inşaat işlerinin yapımı ve projelendirme hizmetlerini, teknik hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri yapmak 12. Şirket, konut, site, işyeri ve benzeri her türlü gayrimenkullerle ile ilgili her türlü tesisin yapımı, işletmesini, site yönetimleri faaliyetlerinde bulunması, kendi inşa ettiği veya diğer sitelerin sosyal tesisleri ile her türlü yönetim ve işletilmesi konularında faaliyetlerde bulunulması . Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir, bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir ; 1. Konusu ile ilgili olarak her çeşit pazar ürünlerini, hammadde, kimyevi madde ara mamul, malzeme yardımcı malzemeleri, tamamlanmış ve tamamlanmamış ürünleri, emtiaları, paketleme malzemesi ile her cinsteki emtiayı alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir; Şirket ayrıca ticari ve sınai tesisler kurabilir, bunları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir; 2. Şirket faaliyeti için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir; Şirket bunlar için ayrıca gerekli izinlerin alınması şartıyla ticari ve sınai tesis ve işletmeleri kurabilir, bunları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir; 3. Şirket, faaliyet amacını gerçekleştirmek için uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla iş birliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir; 4. Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için marka, patent ,endüstriyel tasarım ,faydalı model, lisans, know-how, franchise ,teknik bilgi, telif hakları, dağıtım hakları, buluşlar, iyileştirmeler, yöntemler, ticari marka ve unvanlar ve benzeri diğer gayri maddi fikri mülkiyet hakları ile ilgili olarak gerekli ve şirket menfaatine uygun görülen sözleşme ve yasal işlemleri akdedebilir, iktisap edebilir ,tescil ve terkin edebilir, ,kiralayabilir, kullanabilir devredebilir, devralabilir, satıp alabilir, elinde bulundurabilir, sahip olabilir, kullanabilir, değiştirebilir ve bu haklara ilişkin herhangi türdeki bir sözleşmeyi akdedebilir. Ayrıca gerekli teşekkül ve işletmeleri kurabilir, bunlara iştirak edebilir veya bir sözleşmeye dayanarak iş birliğinde bulunabilir veya her türlü tasarruf işlemi yapabilir. 5. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki düğer kanunlar uyarınca ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Ege Yeni Turizm İnşaat Yatırım Anonim Şirketi Adres: 

Burhaniye Mah.Kanuni Sultan Süleyman Sk.Mabeyın Kon.N:4d/1 Üsküdar

Ege Yeni Turizm İnşaat Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

İnanç Kabadayı yeni şirket kurdu!