Egeliler en çok konuta harcama yapıyor!

Egeliler en çok konuta harcama yapıyor! Egeliler en çok konuta harcama yapıyor!

Ege Bölgesinde hane halkları en fazla bütçeyi konut ile gıda ve alkolsüz içeceklere ayırırken, en az harcama eğitime yapıldıÜlke genelinde toplam tüketim harcamasının yüzde 14,2'sini gerçekleştirerek, bu konuda İstanbul'un ardından
ikinci sırada yer alan Ege Bölgesinde hane halkları en fazla bütçeyi konut ile gıda ve alkolsüz içeceklere ayırırken, en az harcama eğitime yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  İzmir  Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, 2006-2008 dönemindeki birleşik verilerde Ege Bölgesinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 28,4 ile konut ve kira giderleri aldı.

En düşük pay ise yüzde 1,7 ile eğitim harcamaları oluşturdu. Egeliler eğitime en yüksek bütçeyi 2004-2006 döneminde ayırdı. Bu yıllarda eğitim harcamalarının payı yüzde 2 olmuştu.

Bölge insanı bütçesinin ikinci büyük kalemini gıda ve alkolsüz içecekler oluşturdu. 2003 yılında Egeliler gıda ve alkolsüz içeceklere bütçesinden yüzde 28,1 pay ayırırken, bu harcama yıllar içinde sürekli bir düşüş seyri izledi ve 2006-2008 döneminde yüzde 23,2'ye geriledi.

Hane halkları bütçesinde en yüksek üçüncü gideri yüzde 13,7'lik payla ulaştırma oluşturdu. Ulaştırmaya ayrılan pay 2003 yılında yüzde 9,2 olarak gerçekleşmişti.

Bölge halkı giyim ve ayakkabıya 2006-2008 döneminde bütçesinden yüzde 5,8 pay ayırdı. 2003 yılında bu kaleme ayrılan pay yüzde 6,1 iken, yıllar içinde küçük de olsa sürekli bir düşüş gösterdi.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerine de yüzde 5,8 pay ayrıldı.

Ege Bölgesi hane halklarının bütçelerinden sigara, tütün ve alkollü içeceklere ayırdığı pay ise çok küçük oynamalar gösterse de genel olarak değişmedi. Egeliler 2003 yılında bu kaleme bütçesinin yüzde 4,6'sını ayırırken, bu oran 2006-2008 yıllarında yüzde 4,7 oldu.

Haberleşmeye aile bütçesinin yüzde 4,4, eğlence ve kültüre yüzde 4,4, lokanta ve otellere yüzde 4,2, çeşitli mal ve hizmetlere yüzde 3,6sağlık hizmetlerine ise yüzde 2,1'lik pay ayrıldı.

-EN DÜŞÜK YÜZDE 20'LİK GELİR GRUBUNUN HARCAMALARI-
Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplara bakıldığında ise en düşük yüzde 20'lik gelir grubundakilerin bütçesinin en yüksek kalemini de bölge ortalaması gibi konut ve kira giderleri oluşturdu. Bu kalemin payı yüzde 32,8 olurken, gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamalar yüzde 28,5 ile ikinci sırada yer aldı.

2003 yılında bu gelir grubu hane halklarının bütçelerinin yüzde 38,1'ini gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, yüzde 31,4'ünü konut ve kira giderleri oluşturmuştu.

Ulaşıma ayrılan pay yüzde 7,8 ile genel bölge ortalaması olan yüzde 13,7'nin altında kaldı.

Alkollü içecekler, sigara ve tütüne yüzde 6,1, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerine yüzde 4,4, giyim ve ayakkabıya yüzde 4,1, lokanta ve otellere yüzde 3,9, çeşitli mal ve hizmetlere yüzde 3,5, haberleşmeye yüzde 3,4, sağlığa yüzde 3,1, eğlence ve kültüre yüzde 1,5'lik bütçe ayrıldı.

Bu gelir grubundaki hane halkları, bütçelerinden en az payı yüzde 0,7 ile eğitime ayırdı.

-EN YÜKSEK YÜZDE 20'LİK GELİR GRUBUNUN HARCAMALARI-

En yüksek yüzde 20'lik gelir grubundakiler ise 2006-2008 yıllarında bütçelerinden konuta yüzde 24,3 pay ayırırken, ikinci sırada yüzde 19 ile ulaştırma harcamaları geldi. Ulaştırmaya ayrılan bütçe, 2003 yılında yüzde 12,9 iken, yıllar içinde yükseliş kaydetti.

Gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay yüzde 18,9 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu gelir grubundaki Egeliler, giyim ve ayakkabıya yüzde 6,7, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerine yüzde 6,2, haberleşmeye yüzde 4,7, oteller ve lokantalara yüzde 4,6, çeşitli mal ve hizmetlere yüzde 4,2, sigara, tütün ve alkollü içeceklere yüzde 3,7, eğlence ve kültüre yüzde 2,9, eğitime yüzde 2,4, sağlığa yüzde 2,3 pay ayırdı.

Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubundakiler, yani "en ortadakiler" ise bütçelerinin sırasıyla yüzde 30,4'ünü kira ve konuta, yüzde 24,6'sını gıda ve alkolsüz içeceklere, yüzde 11,8'ini ulaştırmaya, yüzde 5,9'unu mobilya, ev
aletleri ve ev bakım hizmetlerine, yüzde 5,5'ini giyim ve ayakkabıya, yüzde 4,9'unu sigara, tütün ve alkollü içeceklere, yüzde 4,5'ini haberleşmeye, yüzde 4'ünü lokanta ve otellere, yüzde 3,2'sini çeşitli mal ve hizmetlere, yüzde 2,2'sini eğlence ve kültüre, yüzde 1,7'sini sağlığa ve yüzde 1,2'sini eğitime harcadı.
AA