Egesan Mimarlık Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Egesan Mimarlık Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Egesan Mimarlık Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Erkan Ege tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 15 Ekim'de Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi'nde kuruldu.


Egesan Mimarlık Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Erkan Ege tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 15 Ekim'de kuruldu. 


Egesan Mimarlık Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,  başkalarına yaptırmak,  kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak , yaptırmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13 İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Yurt içinde ve dışında her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşların inşaatlarını, taahhütlerini yapmak, yaptırmak  bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. 16. Proje, plan, teknik hesaplar ve fizibiliteler yapımı, 17.Danışmanlık, etüd ve araştırma hizmetlerini yapmak. 18. İnşaat ve dekorasyon işlerinde kullanılan  her türlü hammadde ve yardımcı malzemelerinin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 19.Yapı endüstrisinin ilgili bulunduğu her türlü proje, montaj, tesisat, mimari, kontrollük, çizim, müşavirlik, danışmanlık, araştırma , tahlil, etüt gibi tekniğe ve ihtisasa dayalı hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında yapmak ve yaptırmak. 20.Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 21.Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 22.Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 23.Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 24.Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 25.Her türlü otopark hizmeti vermek. 26.Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak, işletmek, kullanılacak malzemeleri almak, satmak, imalat, ithalat ve toptan ve perakende satışını yapmak. 27. Her türlü ulaşım aracını kiralamak, satın almak veya ithal etmek. 28.Şirket konusu ile ilgili her türlü ihaleye katılabilir, ihaleler düzenleyebilir, aldıkları ihaleleri başkalarına yaptırabilir 29. İştigal konusu ile ilgili  kullanılan her türlü makine ve yedek parçalarının alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.   Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele.


Egesan Mimarlık Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Esen Apartmanı, No:175 Daire:2.