Binalarda eklenti nedir? Nasıl anlaşılır?

Binalarda eklenti nedir? Nasıl anlaşılır? Binalarda eklenti nedir? Nasıl anlaşılır?

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Bir binada eklentiden söz ediliyor. Eklenti nedir, nasıl anlaşılır?' sorusunu yanıtladı. 

Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Bir binada eklentiden söz ediliyor. Eklenti nedir, nasıl anlaşılır?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...


Bir binada eklentiden söz ediliyor. Eklenti nedir, nasıl anlaşılır? ● H.D.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi binalarda muhtelif tarifler vardır. Örneğin, ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli olan ve bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine ‘bağımsız bölüm’ denilir. Ana gayrimenkulan bağımsız bölümlerinin dışında kalıp korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine de ‘ortak yerler’ denilir. Bunlar kat mülkiyeti mevzuatı içinde yer alan tariflerdir. Bir binada kat mülkiyeti tesisi mecburi değildir. Dolayısıyla kat mülkiyetine tabi olmayan binalarda bu tarifler yer almaz. İşte kat mülkiyetine tabi binalarda bir tarif daha var, o da şu: “Bir bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti” denilir. Eklentinin özellikleri vardır, eklenti bağımsız bölümün dışındadır. Müstakil kullanıma uygundur ve en önemli özelliği, tapu kayıtlarında bir bağımsız bölüme özgülendiğine dair kayıt vardır. Bağlı bulunduğu gayrimenkulün adeta malıdır, birlikte alınıp satılır. Yani bağlı bulunduğu bağımsız bölüm el değiştirdiğinde eklenti de otomatikman onunla birlikte el değiştirir. Ancak eklentiyi müstakil olarak, bağlı bulunduğu gayrimenkulden ayrı olarak satmaya kalkarsanız, bunu yapamazsınız çünkü eklenti tek başına satışa veya el değiştirmeye konu yapılamaz. Eklenti budur ama akılları karıştıran bir husus vardır o da tahsistir. Tahsis diye bir kurum daha var ki bu tapuya tescil gerektiren bir durum değildir. Yönetim planı ile bir alan bağımsız bir bölüme tahsis edilebilir. O alanın mülkiyeti verilmiş anlamı taşımaz. Sadece yararlanmada bir öncelik tanır, yani tahsis bir eklenti değildir. Eklenti tabii olarak bağlı bulunduğu bağımsız bölümün de değerini artırır. Mesela eski yapılarda kömürlük bir bağımsız bölümün eklentisi olur. Yeni binalarda kömürlük yoktur ama binaların alt katına depo vasıflı odacıklar eklentidir.