Ekmel Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ekmel Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ekmel Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Suat Koyuncu tarafından 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 24 Ekim'de Tuzla, İçmeler Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi'nde kuruldu.


Ekmel Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Suat Koyuncu tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 24 Ekim'de kuruldu. 


Ekmel Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A-İNŞAAT  1-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, kara yolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar iş yeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğal gaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 4-Kat karşılığı mesken ve iş yerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve iş yerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 5-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında  taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 6-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 7-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. 8-Yurt içinde ve dışında her türlü inşaat, tesisat, montaj işlen ve her nevi müteahhitlik, taahhüt ve kat karşılığı inşaat işleri üstlenmek, yapmak, yaptırmak. Asıldan olmak üzere her türlü inşaat ve tesisat projeleri hazırlamak ve hazırlatmak, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak. Resmi ve özel ihalelere katılmak, taahhüt almak, toplu konut ve işyerleri iş hanları, hastane, sanayi tesisleri inşa etmek ve bunları organize etmek ve bilcümle inşaat işleri ile iştigal etmek. 9-Her türlü makine malzeme ve hırdavatı alıp-satmak ithalatını yapmak. 10-Sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı malzemeleri yurt içinde ve yurt dışına alıp satmak ithalat ve ihracatını yapmak. Bilumum inşaat projelerinin teknik uygulama sorumluluklarını yüklenmek 11-Her türlü iç mimari ve dekorasyon işlerinin proje ve taahhüdü yapımı konu ile ilgili her nevi mobilya dekorasyonlarının pazarlamasını iç ve dış ticaretini yapmak ve yaptırmak. 12-Her türlü inşaat malzemesi alımı satımı: ithali ve ihracı Ayrıca, yukarıdaki amaç ve konuların yerine getirilmesi için: 13-Yurt içinde ve yurt dışında acentelikler, distribütörlükler, bayilik ve baş bayilikler, temsilcilikler kurmak, almak ve vermek. 14-Yurt içinde ve yurt dışında mağazalar, sair satış yerleri, teşhir üniteleri, depolar, Çivi fabrikalar, atölyeler tesis etmek, şantiye açmak. 15-Amaç ve konu ile ilgili alım satım:imalat, ithalat ihracat dahili ticaret ve sınai muameleleri yapmak. 16-İhtiyacı için tesisler inşa etmek, iktisap etmek, işletmek, gereğinde bunları özel ve tüzel kişilere devir ve temlik etmek. 17- Her türlü gayrimenkul, menkul mal ve gayri maddi hakları iktisap etmek, bunları işletmek, kiraya vermek, kiralamak, satmak, başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ve aleyhine rehin, ipotek tesis etmek, medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit ve tasarruf işlemleri yapmak 18- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle kısa veya uzun vadeli ortaklıklar tesis etmek. 19-Geçici iştirakler kurmak, mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapmak konu ile ilgili kurulacak şirketlere iştirak etmek, aracılık yapmamak şartıyla kurutmuş şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini ve menkul kıymetlerini satın almak, bunların ihraçlarında iştirak taahhüdünde bulunmak, satmak, mübadele etmek devretmek, teminat olarak kabul etmek. 20-iç ve dış kaynaklardan her nevi kredi temin etmek, gereğinde gayrimenkullerini bu maksada matuf olmak üzere rehin ve ipotek etmek. 21-Amaç ve konu ile ticari işlerin yürütülmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle işletme, imtiyaz, lisans, know-how, patent ve sair anlaşmalar yapmak, bu hakları kiraya vermek, satmak, devretmek devralmak, 22-Amaç ve konu ile ilgili mümessillik,müşavirlik, taahhüt, organizasyon, pazarlama hizmetlerini yapmak, 23-Amaç ve konu ile ilgili yurt içi ve dışı sergiler fuarlar, panayırlara iştirak etmek, 24-Amaç ve konu ile ilgili yük ile ilgili yurt içine ve yurt dışına her tür ipotek ve rehin tescil, tesis ve terkin edebilir ve ettirebilir. 25-Amaç ve konu ile ilgili kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için eğitim programları düzenleyebilir, burs verebilir,kültürel ve sosyal tesisler kurulabilir. 


Ekmel Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Tuzla, İçmeler Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi, Kardelen 10/36.