06 / 07 / 2022

Ekşioğlu Demir Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ekşioğlu Demir Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited  Şirketi Üsküdar’da  1 milyon TL sermaye bedeli ile İbrahim Ekşi tarafından kuruldu.Ekşioğlu Demir Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited  Şirketi Üsküdar’da  1 milyon TL sermaye bedeli ile İbrahim Ekşi tarafından kuruldu.

Ekşioğlu Demir Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. - Konusu ile ilgili e ticaret yapmak. - Konusu ile ilgili işleri yapmak için gerekli alet, makine ve teçhisat alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak. - Konusu ile ilgili olarak gerekli taşıt, makine, demirbaş satın almak, işletmek, kiraya vermek, satmak. - Konusu ile ilgili her türlü tesisler kurmak, kurulmuş tesisleri kiralamak, satın almak, işletmek, kiralamak, satmak. - Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları, fabrikalar açmak, işletmek, kiralamak, satmak. - Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek emsal ve kefaret kredileri emtia akreditif yatırım kredileri ve benzeri krediler temin etmek gibi işlemlerde bulunabilmek. - Mevzuu ile ortaklıklar kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek bunların hisse senetlerini almak, borçlanmak, konusu ile ilgili her türlü mali, idari ve ticari tasarruflarda bulunmak. - Mevzuu ile ilgili her türlü özel ve devlet ihalelerine girmek. - Mevzuu ile ilgili her türlü emtia üzerine imalat, ithalat ve ihracat yapmak, toptan ve perakende satışı ile uğraşmak, acentelik ve mümessillik almak ve vermek. - Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.