02 / 07 / 2022

Elazığ Perisuyu Çayı'ndaki kamulaştırmada ihlal kararı!

Elazığ Perisuyu Çayı'ndaki kamulaştırmada ihlal kararı!

Elazığ Perisuyu Çayı üzerinde yapılması planlanan Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde yürütme durduruldu. Köylülerin AYM'ye başvuru yapması “acele kamulaştırmalarla” ilgili ilk ihlal kararını verdirdi.Danıştay, Elazığ’da Perisuyu Çayı üzerindeki Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Anayasa Mahkemesi (AYM) ise durdurma kararına rağmen “acele kamulaştırmalarla” ilgili ilk ihlal kararını verdi.


Perisuyulu köylülerin acele kamulaştırma işlemlerinin mülkiyet hakkının ihlali olduğu iddasıyla yaptığı bireysel başvuru AYM tarafından kabul edildi. AYM'nin verdiği karar, diğer başvurular içinde örnek oldu.


Perisuyu Barajı için 10 Kasım 2015’te “Acele kamulaştırılmaya yetki tanıyan Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması kararı dikkate alınmayarak kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ve taşınmazların Hazine adına tescil kararı verilmesi nedeniyle mülkiyet haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla AYM'ye başvurulmuştu.


Perisuyu bölgesinin avukatı Mehmet Horuş kararı şu şekilde değerlendirdi; 

“AYM acele kamulaştırmanın mülkten barışçıl yararlanma hakkının ihlali olduğunu söylüyor. Biz bunun bir savaş hukuku uygulaması olduğunu söylüyoruz. Danıştay’ın yüzlerce ‘Acele kamulaştırma savaş seferberlik gibi istisnai hallerde uygulanır’ şeklinde iptal kararları var. İptal kararları etkisiz bırakılıyordu. AYM, Danıştay kararlarını güçlendiren bir yorum yaptı. Biz ise daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvurmuştuk. AİHM, AYM’nin kararının beklediğini bildirmişti. AYM konuyu mülkiyet boyutuyla ilgili ele aldı. Çevre hakkı ile ilgili konuda ihlal kararı vermeyeceğini söyledi. Biz AİHM’de bu yönüyle de konunun takipçisi olacağız.”Hürriyet