27 / 05 / 2022

Elazığ'da kentsel dönüşüm toplantısı yapıldı!

Elazığ'da kentsel dönüşüm toplantısı yapıldı!

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde "Müteahhitlik Sektörü İstişare Toplantısı" Elazığ TSO eski hizmet binası toplantı salonunda geniş katılımla yapıldı.Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde "Müteahhitlik Sektörü İstişare Toplantısı" ElazığTSO eski hizmet binası toplantı salonunda geniş katılımla yapıldı 


ŞEKERDAĞ: MÜTEAHHİTLİK 300 SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRİYOR 


Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, müteahhitlik sektörünün 300 farklı sektörü hareketlendirdiğini belirterek, "Odamızın 11. Meslek Grubunu oluşturan müteahhitlik sektöründe 1000'e yakın aktif üyemiz bulunmakta olup, en kalabalık gruplardan biridir. Bu sektörün canlanması il ekonomisinin canlanması anlamı taşımaktadır. Ayrıca sektör deprem kuşağı üzerinde yer alan Elazığ için çok önemli sosyal sorumluluklarda yüklenmiş bulunmaktadır. 


Tüm bunlarla birlikte ilimizin modern bir görünüme kavuşması ve kalkınmışlığında da çok önemli bir rol üstlenmektedir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz sadece müteahhitlik sektörü değil tüm sektörlerin sorunlarıyla yakından ilgilenmekte ve bu sorunların ilgili kurumlara ulaştırılması ve kamuoyu ile paylaşılmasında üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmenin her zaman gayreti içerisindeyiz. 2009 yılından beri her bir üyemizin ne sorunu var ise, yasal çerçeveler ölçüsünde asil duruşumuzdan taviz vermeden ancak hiçbir kuruma diklenmeden ne gerekiyorsa yapılmıştır. Bu nedenle müteahhitlik sektörüyle ilgili bu toplantıdan çıkacak her türlü netice ne olur ise, biz bu konuların takipçisi olmaya ve ilgili tüm kurumlarla gerekli yazışma ve görüşmeleri yapmaya ELMÜTDER ile birlikte hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle kentsel dönüşüm süreci içerisinde Elazığ'ın depremle ilgili hassas konumu göz önünde bulundurularak sektörün bu dönemde çok daha aktif bir şekilde Elazığ'da katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi. 


AVCIL: KENTSEL DÖNÜŞÜME TÜM KESİMLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ


Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği (ELMÜTDER) Başkanı Osman Avcıl'da yaptığı konuşmada, kentsel dönüşümün Elazığ açısından önemi üzerinde durarak, "Sayın Başkanımızın kentsel dönüşümle ilgili haklı olarak müteahhitlerimizden beklentilerini ve sosyal bir sorumluluk içinde olduğumuzu belirtmiştir. Dernek olarak ve ilimizde özellikle yap-sat ile iştigal olan üyelerimizin de öncelikli beklentisi kentsel dönüşüm kapsamında ilimizin yeniden yapılanmasına katkı sağlamaktır. İlimizin bugün çok sayıda merkez mahallesi çağdaş yaşam alanından uzak, dar caddeler ve sosyal hiçbir altyapısı olmayan alanlardan oluşmaktadır. Bu alanlardaki binaların çok büyük bir bölümü de maalesef deprem riskine karşın sonludur. Devletimiz özellikle 1999 depreminden sonra illerdeki bu sorunun çözümü için kentsel dönüşüm ile ilgili olarak 6306 yasayı çıkarmış ve hem bina sahiplerine hem de müteahhitlere teşvik vererek sağlam yapılaşmanın önünü açmıştır. Bu noktada biz özellikle Elazığ Belediyesinden çok ivedi olarak kentsel dönüşüm alanları belirleyerek ilin bu alanlara yoğunlaşmasını sağlamasını bekliyoruz. Yine çürük binalarını yıkıp yeni ve sağlam bina yapmak isteyen vatandaşlarımıza da kanunda belirtilen şekilde kolaylık göstererek her türlü resmi harçtan muaf tutmasını bekliyoruz. Bakanlar kurulu kararına rağmen yasaya aykırı bir şekilde evsel dönüşümde harç alınması ve kentsel dönüşüm noktasında yeni yaşam alanları belirlenmemesi ilimiz açısından çok önemli sorunlar oluşturmaktadır. Bu konularla ilgili olarak Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi tüm kurumlar nezdinde resmi müracaatlarımızı yaparak ilimizin hakkını aramaya gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu. 


ERDOĞAN: HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ 


ELMÜTDER Yönetim Kurulu Üyesi Av. Murat Erdoğan 'da yaptığı konuşmada Belediyenin müteahhitlerden talep etmiş olduğu kentsel dönüşüm için harç bedelinin yasal bir dayanağı olmadığını belirterek, "Tüm müteahhit arkadaşlarımız bu harcı yatırmadan önce mutlak suretle Odamıza müracaat ederek hazırladığımız formu doldurarak Belediyeye versinler. Çünkü daha sonraki dönemde bu yatırılan bu harçların geri alınması noktasında yasal bir dayanak oluşturmuş bulunuyoruz" dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan çok sayıda müteahhit konu hakkındaki düşüncelerini paylaşarak, uygulamanın haksız olduğu ve sektöre zarar verdiği görüşünde birleştiler. 


Ayışığı Gazetesi