Elektrikte zamlı tarife başladı!

Elektrikte zamlı tarife başladı!Tüketiciler bugünden itibaren elektriği zamlı kullanmaya başladı


Elektrik fiyatı konutta yüzde 9,68, sanayide yüzde 9,85, ticarethanelerde yüzde 9,97 arttı . Zam öncesinde meskenlerin kullandığı elektriğin kWh fiyatı 19,489 kuruş iken, yeni tarifeyle 21,376 Krş/kWh'ye yükselecek. Sanayide elektriğin kWh'i 19,284 kuruşa, ticarethanelerde 25,023 kuruşa çıkacak.
Zaman

Konuyla ilgili basında yer alan diğer haberler

Bugün gelenle yıllık elektrik zammı: % 50.5

Elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 9.92 oranında zam gelmesiyle yıllık zam miktarı yüzde 50.56'ya ulaştı. Bu zamla birlikte 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik faturası bir önceki aya göre 56.4 TL'den 62 TL'ye yükselecek

Bugünden geçerli olmak üzere elektrik yüzde 9.92 oranında zamlanıyor. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'nın yaptığı hesaplamaya göre, 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik faturası bir önceki aya göre 56.4 TL'den 62 TL'ye yükselecek. Bu fatura yaklaşık 230 kilovatsaatlik tüketimin maliyeti olarak belirlendi.

Son 2 yılda elektriğe yapılan kümülatif zam da yüzde 70.36 olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos 2009 verilerine göre, 2008'den bu yana son 1 yılda konut ana harcama grubundaki maddeler arasında yüzde 50.56 zam oranıyla fiyatı en çok artan kalem de yine elektrik. EMO'nun açıklamasında, aynı dönemler itibarıyla diğer kalemlere bakıldığında elektrik faturasından sonra fiyatı en çok artan kalemlerin yüzde 18.35'le kömür, yüzde 16.93 ile doğalgaz ve yüzde 16 ile su faturasının oluşturduğuna dikkat çekildi.

Yıl sonunda 696.4 TL

Yıllık bazda elektrik faturalarının aile bütçelerine yansımasına bakıldığında, 2007 yılında asgari yaşam standardı üzerinden elektrik tüketen bir aile yıllık toplam 436.4 TL ödeme yaparken, 2008 yılında Ocak, Temmuz ve Ekim ayı zamlarıyla aynı miktarda tüketim için 588.9 TL ödemek zorunda kalacak. Bu yıl ise Ocak, Nisan ve Ekim tarife ayarlamaları dikkate alındığında yılsonuna kadar aynı miktarda tüketim karşılığında 696.4 TL ödeyecek.

EMO'nun açıklamasında şu noktalara da yer verildi:

"Yarından (bugünden) itibaren yürürlüğe girecek olan tarifede iletim bedellerinde artışa gereksinim duyulmazken, dağıtım ve perakende satış hizmeti bedellerinde bu yıl ikinci kez artış yapılmıştır.

Çıplak elektrik fiyatlarına yapılan zamların temel nedeni de dağıtım özelleştirmeleri nedeniyle piyasada oluşan fiyat artışlarının doğrudan tüketicilere yansıtılması isteğidir.

Buna yönelik olarak da maliyet bazlı fiyatlandırma denilen ancak otomatik zam olarak işleyen mekanizma devreye alınmıştır. Böylece dağıtım şirketlerine gelir garantisi sağlanmıştır. Elektrik Mühendisleri Odası olarak, elektrik hizmetinin sunumunda genel kamunun yerine şirket çıkarlarını esas alan uygulamalara derhal son verilmesini, yurttaşlardan haksız yere tahsil edilen zamların geri alınmasını istiyoruz."
Vatan

Dikkat: Bugün elektrik zamlı

Tüketici bugünden itibaren elektriği zamlı kullanmaya başlayacak. Elektrik fiyatı konutta yüzde 9.68, sanayide ise yüzde 9.85 artış gösterecek. Dağıtım şirketlerinin başvurusunu değerlendiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kararına göre; zammın tüketiciye yansıması vergi, fon ve paylar hariç konutta yüzde 9.68 olurken, sanayi kuruluşlarında yüzde 9.85, ticarethanelerde ise 9.97 olacak. Zam öncesinde meskenlerin kullandığı elektriğin kWh fiyatı 19.489 kuruş iken, yeni tarifeyle 21.376 Krş/kWh'ye yükselecek. Sanayide elektriğin kWh'i 17.555 kuruştan 19.284 kuruşa, ticarethanelerde elektriğin kWh'i 22.755 kuruştan 25.023 kuruşa çıkacak.
Takvim