Elmadağ Yenidoğan kentsel dönüşüm imar planı askıda!

Elmadağ Yenidoğan kentsel dönüşüm imar planı askıda!

Ankara Elmadağ İlçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içinde bulunan 19.5 Hektar Alandaki Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi askıya çıktı...Ankara Elmadağ İlçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 22.02.2013 tarih ve 2013/4365 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” olarak ilan edilen yaklaşık 52 hektarlık  “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edilen yaklaşık 19.5 Hektar Alandaki Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi, bakanlık tarafından 23 Haziran 2015 tarihinde onaylandı.


Ankara Elmadağ Yenidoğan'da 19.5 hektarlık alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği bugün askıya çıkarıldı. İmar planı 4 Ağustos 2015 tarihinde askıdan inecek.