14 / 08 / 2022

Elmas Zemin Kaplama Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Elmas Zemin Kaplama Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi Maltepe’de 400 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Elmascan tarafından kuruldu.Elmas Zemin Kaplama Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi Maltepe’de 400 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Elmascan tarafından kuruldu.

Elmas Zemin Kaplama Ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
A) 1) İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2) Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3) Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 4) Her türlü zemin ve duvar kaplama ve ızolasyon işlemleri yapmak ve yaptırmak, 5) Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 6) Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 7) Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 8) Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. B) 1) Sirket amacını gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,isletebilir,kiralar,kiraya verebilir,bunlar üzerinde ayni ve sahsi hakları tesis edebilir,ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa,gayrimenkul mükellefiyeti bedelli veya bedelsiz yolla terk,kamuya terk,ifraz tevhit yapabilir,kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi,ifraz,tehvid,taksim,parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçeklestirebilir. 2) Lüzümlu görülebilecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir,satabilir,kiralayabilir,finansal kiralama yapabilir,yahut kiraya verebilir,yurt içinde ve yurt dısından teminatlı yahut teminatsız her türlü borç alabilir.Sirketin sahip oldugu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbasları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü sahıs ve tüzel kisiler namına teminat,kefalet , isletme rehini ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir.Alacaklarına karsılık ipotek ve rehin alabilir,borçlarının teminatı olarak veya üçüncü sahıslar lehine ipotek yahut rehin verebilir,bu ipoteklerin terkini talep edebilir,her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3) Sirket konusu islerin olusabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldıgı tüm tesebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin,imtiyaz,ruhsatname,patent,ihtita beratları,lisans, know-how marka,fesihname,belge,alameti farika gibi sınai,mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü sahıslara devir edebilir, her türlü hukuki tasarruf islemlerinde bulunmak. Ayrıca yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4)Sirket gaye ve konusunun gerçeklestirilmesi için arsa arsa,arazi,bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir,insa edebilir,iktisap edebilir,satabilir. Iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferag,bunları kısmen ve tamamen üçüncü sahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5) Sirket gayelerinin olusmasını teminen kısa,orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir,aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Sirketin kuracagı tesisleri için gerekli iç ve dıs kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı kurulus ve isletmelerden temin edebilir. 6) Sirket konusu ile ilgili mamullerin depolanması,nakli,satısı ve gerekli her türlü makine,tesisat,nakil vasıtaları,cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir,veya satabilir,ithal ve ihraç edebilir,kullanabilir,kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7) Sirket gayelerini gerçeklestirmek için tüm sınai mali ve hukuki islem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere istirak edebilir,acentelik , mümessillik , komisyonculuk ,bayilik , distribütörlük alabilir ve verebilir. 8) Sirket konusu ile ilgili olan sirketler kurabilir,ortaklık yapabilir,mevcut ve ileride kurulacak isletme ve sirketlere istirak edebilir. Sirket konularıyla istigal eden firmaları ve ticari isletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydı ile kurulmus ve kurulacak sirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.