Emekli ve ev hanımları emlak vergisi ödemeyecek

Emekli ve ev hanımları emlak vergisi ödemeyecek

2010 yılında uygulanmak üzere gayrimenkullerin emlak vergisi değerleri yeniden belirlendiTÜRKİYE'de, gayrimenkulü olan milyonlarca emekli, işsiz vatandaş, ev hanımı var.

2010 yılında uygulanmak üzere gayrimenkullerin emlak vergisi değerleri yeniden belirlendi.

Özellikle emekli aylığı alan okurlarımız ile ev hanımları, işsizler ve özürlüler, kendileri açısından 2010 yılında emlak vergisi uygulamasını merak ediyorlar.
SIFIR ORANLI VERGİ
Konu hakkında bilgisi olmayanlara, önce güzel bir haber verelim.
2009 yılında olduğu gibi, 2010 yılında da emekliler, işsizler, ev hanımları ve özürlüler, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olmaları koşuluyla, emlak vergisi ödemeyecekler.
Sıfır oranlı vergi, konut için uygulanıyor. Dükkan, arsa ya da arazi sıfır oranlı vergi uygulamasından yararlanamıyor.
Bu avantajdan yararlanacak olan işsizlerin, ev hanımlarının ve emeklilerin (emekli aylıkları dışında) 22 bin TL'yi
aşan menkul sermaye iradı (faiz, repo, fon, kâr payı, temettü vb.) gelirlerinin, hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri gibi gelirlerinin olmaması gerekiyor. Özürlüler için gelir yönünden bir kısıtlama yok.
İndirimli orandan yararlanma koşullarını taşıyan birisi, tek evi dışında gelir getirmeyen arsa, arazi ve işyeri binasına sahip olması durumunda da emlak vergisi ödemez (38 No.lu Emlak Vergisi Tebliği, I/3-e).
HİSSELİ EV
Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde, sıfır oranlı vergi, hisseye isabet eden kısma uygulanacak.
Birden fazla konut ya da birden fazla hisseye sahip olunması halinde indirimli vergi oranı uygulanmayacak. Çünkü, sıfır oranlı emlak vergisi tek bir konut için geçerli.
BİZZAT OTURMA ŞARTI
İndirimli bina vergisi uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir konutta kirada oturanlar için de şartları taşımaları kaydıyla indirimli bina vergisi oranı uygulanıyor.
En çok soru aldığımız bu konuya ilişkin olarak; 31.12.2003 Tarih ve 25333 üçüncü mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nin I/3-a No.lu bendinin ilgili kısmı aşağıdaki gibi:
"İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip oldukları tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir."
YAZLIK EV
Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık evler ya da dağ evleri için indirimli vergi uygulanmıyor.
Ancak mükellefler bu evlerde sürekli oturuyorsa ve başka evleri de yoksa, emlak vergisi ödemezler.
İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ
İndirimli orandan yararlanma koşullarını taşıyanlar örneğin; emekliler, işsizler ve ev hanımları, Türkiye'deki 200 metrekareyi geçmeyen tek evin sadece intifa (yararlanma) hakkına sahip olmaları durumunda da emlak vergisi ödemezler.
HER İKİSİ DE EMEKLİ EŞ
Eşlerden her ikisi de kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alıyorsa ve bu emekli aylıkları dışında başka gelirleri yoksa, ortak olarak sahip oldukları Türkiye sınırları içinde bulunan 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için veya aynı nitelikteki birer evleri için indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulanır.
Emeklinin iki evi varsa, ikisi için de emlak vergisi öder.
Şükrü Kızılot/Hürriyet