Emekliler dikkat! Bunu yapanın maaşı kesilecek!

Emekliler dikkat! Bunu yapanın maaşı kesilecek!Anayasa mahkemesi, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendirecek önemli bir karara imza attı. Sosyal güvenlik uzmanı Cem Kılıç, "Yaş haddi kuralı karara bağlandı" dedi.


Anayasa Mahkemesi, ücretli öğretmenlik yapan emekli öğretmenlerin emekli maaşlarının yaş sınırını aştığında kesilmesini öngören yasanın iptal talebini reddetti.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, “Getirilen sınırlama, devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında, işsizlik sorununa çözüm bulunması meşru amacına yönelik” denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yaş sınırını aşan emekli bir öğretmen, ilkokul ve halk eğitim merkezinde öğretmenliğe devam ettiği için aylık tutarının kesilmesinin ardından öğrenim ücreti için dava açtı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, dosyada uygulama konusu olan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruda, yaş sınırını aşan ve emekli maaşı alırken öğrenim ücreti karşılığında her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında çalışmaya devam edenlerin iptaline ilişkin düzenlemenin iptali istendi.

Emekliler dikkat! Bunu yapanın maaşı kesilecek!

'AYKIRILIK YOK' 

Düzenlemenin sosyal hukuk devletinin amaç ve görevleri ile eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı iddia edildi. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, iptali istenen düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vererek iptal talebini reddetti.

Gerekçede, emekli maaşı alırken eğitim kurumlarında ücretli ders verilenlerin, kural gereği altmış beş yaşına geldiklerinde aylıklarının kesileceği belirtildi.

Anayasa’nın 49’uncu maddesine göre, devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı aktarılan gerekçede, “Kuralın, öncelikle genç ve işsiz olan kesimin istihdamını sağlamayı hedeflediği anlaşılmaktadır” denildi.

Kuralın getirdiği sınırlama ile emeklilik aylığının yaş haddini aşma şartına bağlı olduğu ve bu alanda çalışma imkanının tamamen ortadan kaldırılmadığı belirtilen gerekçede;

“Kişinin emeklilik aylığının kesilmesi şartıyla çalışıp çalışmama konusunda seçim hakkına sahip olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, kuralla ulaşılmak istenen amaca ilişkin kamu yararı ile çalışma hakkı arasında bulunması gereken makul dengenin gözetildiği anlaşılmaktadır. Kuralın, bu hakka ölçüsüz bir sınırlama getirmediği sonucuna ulaşılmıştır.”

Emeklilik aylığının yaş haddinin aşılmış olması nedeniyle sadece her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilme süresince kesildiği belirtildi. Bu çalışmanın sona ermesi durumunda sigortalıya tekrar emeklilik aylığının bağlandığı ifade edilerek, “Getirilen farklılık, aşırı bir külfet yüklememektedir. Kuralda eşitlik ilkesine aykırı yön bulunmamıştır” denildi.

Emekliler dikkat! Bunu yapanın maaşı kesilecek!

CEM KILIÇ: YAŞ HADDİ KURALI KARARA BAĞLANDI 

Bir emekli, emekli maaşı alırken çalışma konusunda belirli kısıtlamalara tabidir. Örneğin eski adıyla SSK'lı olan kişiler emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederken emekli maaşlarını alabilirler.

Bu kişiler adına sosyal güvenlik destek primi ödenir. Ancak emekli olduktan sonra memur olarak çalışan kişilerin emekli aylıklarını kestirmeleri gerekir. İşte bu durumun bazı istisnaları bulunmaktaydı.Bu istisna da yaş haddini aşmadan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders veren öğretmenlerin hem emekli aylıklarını almaya devam edip hem de ders ücreti alabileceğine ilişkindi. Ancak bu istisnanın sınırı da yaş haddinin geçilmesiydi. Yaş haddi olan 65 yaşın üzerindeki bir kişinin hem emekli aylığını alması, hem de ders ücretli olarak görev yapması mümkün değildi.

Bu kuralın anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla açılan davada Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar devletin bu konuda kural koyabileceği, sosyal güvenlik destek primi uygulamasının amacının işsizlik sorununun çözümü olduğu yönünde oldu.

Bu kuralla çalışma özgürlüğünün kısıtlanmadığına hükmedildi. Dolayısıyla sosyal güvenlik destek priminin öğretmenler için bu şekilde uygulanmasında anayasaya aykırılık olmadığı ortaya konuldu.

Kısmi emeklilik sistemi devrede!

Beklenen müjdeli haber geldi! 53 yaşında emekli olabilirsiniz!