Emekliler emlak vergisi ödeyecek mi?

Emekliler emlak vergisi ödeyecek mi? Emekliler emlak vergisi ödeyecek mi?

DÜN, genel olarak emlak vergisini kimlerin ödemeyeceğini, koşullarını ve ev hanımı, işsizler ve engelliler için detaylarına bakmıştık. Bugün; emekliler için tanınan emlak vergisi avantajına detaylarıyla göz atacağız.


Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri) aldığı aylıktan başka geliri olmayan emekliler, ‘brüt 200 m2’yi aşmayan tek konutları için’ indirimli bina vergisi (sıfır oranlı) imkânından yararlanabiliyorlar.


1-) Emekli olduktan sonra başka bir işte çalışmaya başladım vergi var mı?

Emekli maaşına ilaveten yeni gelir elde etmeye başlayanlar emlak vergisini ödemek zorunda. Ancak faiz ve repo gibi gelirler için durum farklı. 2015’de elde edilen mevduat faizi ve repo benzeri geliri (menkul sermaye iradı) 29.000 TL’ye kadarsa bu durum tek konut için tanınan emlak vergisi avantajını ortadan kaldırmıyor, 2016’da emlak vergisi ödenmiyor.


3-) Emekliyim, iki ayrı konutta hissem varsa vergi var mı?

İki ayrı konut sahipliği olunca her durumda her iki konut için de vergi ödenecek. Toplamları 200 m2’nin altında da olsa 200 m2 yi geçse de fark etmiyor. İki konuttan birisinin her zaman oturulan ev, diğerinin yazlık olması durumunda da sıfır vergi avantajı kalkıyor.


-3-) Kendi emekli maaşım var, ayrıca eşimden ölüm aylığı bağlandı. Emlak vergisi ödeyecek miyim?

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli maaşının yanı sıra eşten dolayı da ölüm aylığı alınması durumunda yukarıda belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi avantajından yararlanılması mümkün oluyor. (GİB izmir Vergi Dairesi Başkanlığı 17/07/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.02-175.01- 686 Sayılı Özelge)


4-) Almanya’dan emekli maaşı alıyorum, emlak vergisi ödeyecek miyim?

Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alınması durumunda indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanılabilir. Almanya’daki bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alınması durumunda, indirimli (sıfır) bina vergisi uygulamasından yararlanılamıyor. (GİB Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı 22/03/2013 Tarih ve 18008620-175.01-31 Sayılı Özelge)


5-) Emekliyim, kendi evimi kiraya verdim, kendim de kiradayım. Evimin emlak vergisini ödeyecek miyim?

Emekli maaşı dışında başkaca bir geliri olmayanın sahip olduğu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda diğer şartların da taşınması halinde indirimli vergi oranından yararlanılması mümkün bulunmaktadır. (GİB  Ankara  Vergi Dairesi Başkanlığı 14/03/2012 Tarih ve  B.07.1.GİB.4.06.17.02-175-1-358 Sayılı Özelge) Emeklinin, kendi tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturduğunda ise indirimli emlak vergisinden yararlanamıyor. BİTTİ


YAZLIĞINDA DAİMİ OTURAN EMEKLİLER

- Emekli, yazlığında daimi oturuyorsa vergi yok...

Emeklinin kendine ait tek mülkü de olsa normalde yazlık için emlak vergisi ödenme zorunluluğu var. Ancak emekli, yazlığında daimi ikamet ediyorsa ve bu onun tek konutu ise (200 m2’yi de geçmiyorsa) indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi avantajından yararlanabiliyor. Belediyelerin; vergi avantajını uygulamak için, mükelleflerden bildirim (beyan ve taahhüt) dışında başkaca bir belge istememeleri

de gerekiyor. (GİB Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı 17/02/2016 Tarih ve 96620903- 175-15 Sayılı Özelgesi) Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Özelgesinde, mükelleften ilave belge istenmeyeceği şu şekilde belirtilmiş. “Belediyelerce, emlâk vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekmekte.” “indirimli oran uygulaması ile ilgili olarak mükellefin beyanı ve taahhüdü yeterli olup bunun yanı sıra, söz konusu binanın ikamet amacıyla kullanılmadığının ikametgâh belgesi, elektrik, su ve telefon faturası ödemeleri gibi bilgilerle tespit edilmesi mümkün bulunmakta olup gerçek dışı beyan ve bilgi verilmesi halinde cezalı emlak vergisi tarhiyatı yapılacaktır.”


Emlak vergisini kimler ödemeyecek?


Hürriyet / Ahmet Karabıyık 

Haber Posta Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...Emekliye vergi yok Evi, arsası olanlar dikkat. Emlak Vergisi'nin ilk taksidini ödemek için süre daralıyor. Gecikme faiziyle vergi ödemek istemeyenler elini çabuk tutsun. Emekli ve işsizler, tek konutu varsa vergi ödemiyor.


Müracaat belediyelere 


Kanuna göre; Emlak Vergisi arazi, arsa ve binalar için ödeniyor. Bu tür taşınmazı olan kişiler Emlak Vergisi ödemekle yükümlü. Emlak Vergisi ödeyecek kişilerin gayrimenkulün bulunduğu belediyelerin emlak servislerine müracaat edip bildirimde bulunmaları gerekiyor. Emlak bildirim formları belediyelerden temin edilebiliyor. Bildirim için tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi ile kimlik ve adres bilgileri gerekiyor. 


Peşin ya da iki taksit 


Bildirimi yapılan gayrimenkullerle ilgili vergi ödemeleri peşin olduğu gibi iki ayrı taksit halinde ödenebiliyor. Genelde taksit seçeneği tercih ediliyor. 2016 yılına ilişkin Emlak Vergisi'nin ilk taksidi Mart-NisanMayıs aylarmda ödeniyor. Yani 31 Mayıs'a kadar süre var. Verginin ikinci taksidi ise Kasım ayı içinde ödenmek zorunda. Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay gecikme cezası ödüyor. 


Ödeme için üç yol 


Gecikme faizi her ay yüzde 1.40 olarak uygulanıyor. Arsa, arazi, mesken ve işyerine ait vergiler asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanıyor. Ödemeler belediyelerin gişelerinde yapüabildiği gibi internet (e-belediye) sistemi üzerinden de kredi kartıyla yapılabilir. Ayrıca isteyenler PTT aracılığı ile vergi borcunu ödeyebiliyor. Emlak Vergisi belediyeler için bir gelir kapısı. 


KİMLER ÖDEMEYECEK? 

Hiçbir geliri olmayanlar, işsizler, ev hanımları, engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri, 'SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan aldıkları aylıkla geçinenler ile bu kişilerin dul, yetimleri Emlak Vergisi ödemiyor. Bu imkandan faydalanmak için evin brüt alanının 200 metrekareyi aşmaması ve sadece 'bir' konutun olması gerekiyor. Arsası, iki veya üzeri konutu olanlar, tek konutunu işyeri olarak kiraya verenler vergi ödüyor. Sıfır oranlı Emlak Vergisi için evde oturmak gerekmiyor. Vergi ödememek için belediyeye başvuru şart. 


2016'da ev aldıysanız... 


Emlak Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesine göre; yeni inşa edilen binalardan ev alanlarda, evi aldığı tarihi izleyen 5 yıl boyunca evin Emlak Vergisi değerinin dörtte biri (yüzde 25'i), beş yıl süreyle vergiden muaf tutuluyor. Beş yıllık süre, iskanın alındığı ve müteahhit tarafından faturanın kesildiği tarihten itibaren başlıyor. 2016'da satılan evin Emlak Vergisi'ni satıcı öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Ödeme 2017'de başlar. 


İlk bildirim şart 


2016 yılı içinde yeni ev alanların yıl bitmeden önce bağlı oldukları belediyelere tapularıyla müracaat ederek Emlak Vergisi bildiriminde bulunması gerekiyor, tik yıl vergi ödenmemesine rağmen süresinde, bildirimde bulunmayanlar vergi cezası ve gecikme faizi ödüyor. Bildirimde kişisel bilgi ve gayrimenkulle ilgili özet bilgiler (ada, parsel, pafta gibi) yer alıyor. Belediye bu bilgilere dayanarak vergi hesaplıyor. 
Posta
Haber Meydan Gazetesi köşe yazarı Mehmet Bulut'un yazısında şu şekilde yer aldı...Mayıs ayı evi, arsası, arazisi olanlar için önemli bir ay. Çünkü bu ayın sonuna kadar emlak vergisinin ilk taksiti ödenecek. Peki kimler bu vergiyi ödeyecek, kimler ödemeyecek?


Emlak vergisi ülkemizde 20 milyondan fazla vatandaşı ilgilendiren bir vergi. Eviniz veya arsanız varsa 2016 yılında da emlak vergisi ödenmesi gerekiyor. Emlak vergisi yılda iki taksit olarak ödeniyor. Bunlardan birincisi Mayıs ayının sonuna kadar, ikincisi ise Kasım ayının sonuna kadar ödenmeli.


2016 yılında geçen yıla nazaran arsa değerlerinde bazı artışlar oldu. Bu artışlar ödeyeceğiniz emlak vergisi miktarını da etkiliyor. Ayrıca bu artış sadece arsası olanları değil evi ve işyeri olanları da ilgilendiriyor. Çünkü evlerin ve işyerlerinin emlak vergisi de arsa değerlerine göre belirleniyor.


Emekliler emlak vergisi ödemiyor


Emlak vergisi, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler tarafından ödeniyor. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyorlar.


Bunun yanı sıra bazı kişiler emlak vergisi ödemiyor ve kendilerine sıfır oranlı emlak vergisi uygulanıyor. Ancak söz konusu sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması arsalar için geçerli değil. Yani sadece konut sahiplerini ilgilendiriyor.


Peki emlak vergisi ödemeyecekler kimler?


Geliri sadece emekli aylığından ibaret olanlar ile bunların dul ve yetimleri,


Hiçbir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,


Gaziler,


Engelliler,


Şehitlerin dul ve yetimleri.


Saydığımız bu kişiler, Türkiye sınırları içinde, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan, tek konuta sahip iseler emlak vergisi ödemeyecekler. Yani iki evi olan işsiz veya emekliler emlak vergisi ödemek zorundalar. Hem de iki evi için…


Ayrıca emekliler, ev hanımları ve işsizler, 29 bin TL’yi aşan menkul sermaye iradı (mevduat faizi, repo, döviz tevdiat hesabı faizi, fon payı geliri vb.) geliri varsa sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamayacaklar.


Emekli olup çalışırsanız vergi ödersiniz


Emekli olduktan sonra, ücretli ya da kendi adına bağımsız olarak çalışanlar, sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamıyor.


Sıfır oranlı vergi uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmıyor. Bu nedenle, sahip oldukları tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabilecekler.


Ayrıca emekli bir kişi, sahibi olduğu tek konutu işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya verirse emlak vergisi ödemek zorunda.


Vergi ödememek için ne yapmalı?


Sıfır oranlı emlak vergisi imkanından faydalanmak isteyenler bazı belgelerle durumlarını ilgili belediyeye bildirmek zorundalar. Bu bildirimler şu belgelerle yapılacak:


Hiçbir geliri olmayanlar için, “Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin Tek Meskenine Ait Form” ile “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi”,


Emekliler ile bunların dul ve yetimleri için “Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form”,


Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri için “Tek Meskeni Olan Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Form”,


Engelliler için “Tek Meskeni Olan Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ile “Sağlık Kurulu Raporu.”
Mehmet BULUT/Meydan