Emiray Otelcilik ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Emiray Otelcilik ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli Uğur Aydoğan tarafından kuruldu.Emiray Otelcilik ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 100 bin TL sermaye bedeli Uğur Aydoğan tarafından kuruldu.

Emiray Otelcilik ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
Otel, apart otel,motel, kamping, pansiyon, misafirhane,konuk evi,tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek.Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir,iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir,gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.Yat işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak. Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak. Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava, deniz, kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek. bu alanlarda etkinliklerde bulunmak. resim heykel, seramik, fotoğraf, film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. Turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. Dağ turizmi, yayla turizmi, kara, hava sporu malzemelerinin ve araçlarının alım satımı, ithalat, ihracatını ve kiralamasını yapmak. Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. Turistik amaçlı bakır, pirinç, lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak. Şirket yukarıda sayılan amaç ve konularının elde edilmesi için faaliyet konusu ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.Şöyle ki: Şirket faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul malları ve gayri menkulleri veya gayri menkul hükmündeki hakları her çeşit,menkul mallar ve gayri menkuller üzerindeki her çeşit ayni ve/veya şahsi hakları iktisap ,devir ve temellük edebileceği gibi keza elden çıkarabilir;şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul mallar ve gayri menkuller ,hak ve tesisler üzerinde gerek şirket lehine gerekse başkalarının lehine rehin veya ipotek verebilir,kabul edebilir veya fek edebilir.Ayni veya şahsi her türlü teminatı verebilir,alabilir,kendi veya başkalarının menkul mallarını veya gayri menkullerini teminat olarak gösterebilir; menkul mallar, gayri menkuller, tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işlettirebilir, gayri menkuller üzerinde kat irtifakları ve kat mülkiyetleri tesisini talep edebilir, menkul mallar ve gayri menkullerle ilgili ihalelere iştirak edebilir, bunları ihaleye çıkarabilir veya bizzat yapabilir. Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği, amaç ve konusu ile ilgili bilcümle ticari emtia üzerinde her çeşit ticari ve sınai faaliyette bulunabilir. Bu cümleden olmak üzere , her çeşit kara ve deniz nakil vasıtalarına sahip olabilir, bu araçları devir veya temlik edebilir veya üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir; her çeşit ambalajlama, depolama ve soğuk hava tesislerini kurabilir, işletebilir; gerekli bina, yardımcı binalar inşa ettirebilir, inşa edebilir ve/veya finansal kiralama ve/veya normal kiralama yolunu seçebilir ve şirketin amaç ve konularını karşılamak için gerekli olan ham maddelerin veya yan işlenmiş ürünlerin veya mamullerin, emtiaların, makine, alet ve edevatın ve aksesuarlarının ve yedek parçalarının alımı,satımı,ithali ve ihracatını yapabilir; bu bent de ki konular üzerinde yukarıdaki bentte yazılı faaliyet ve tasarruflarda ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Rasimpaşa Mah. Nüshetefendi Sok. No:52 A/1 KADIKÖY