24 / 05 / 2022

Emlak Bankası'nın hedefi büyük konut projeleri!

Emlak Bankası'nın hedefi büyük konut projeleri!

2001 yılında bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi kaldırılarak tasfiyesine kararı verilen Emlak Bankası tasfiyeden çıkarılacak. Emlak Bankası'nın hedefi büyük konut projeleri...2001 krizinden beri tasfiye sürecinde olan Emlak Bankası, torba kanun teklifine konan maddeyle yeniden aktif hale getiriliyor. Bankanın hedefi, büyük konut projeleri üretmek.  Kamu borçlarını yeniden yapılandıran torba kanun teklifine göre, Emlak Bankası tasfiyeden çıkarılacak. Banka, gerekli izinlerin alınmasının ardından, bankacılık faaliyetlerinde bulunabilecek.


Teklifin gerekçesinde, tasfiye başlangıcında toplam 16 bin 116 olan borçlu sayısından, 10 bin 492’si tahsil edilerek tasfiye edildiği ve 31 Aralık 2016’da itibarıyla borçlu sayısının 5 bin 624’e düştüğü belirtildi. 1 milyar 269 milyon liralık toplam kayıtlı alacak tutarının, 44 adette 321 milyon liralık kısmının protokole bağlandığı, kalan 5 bin 580 borçludan 948 milyon liralık alacak tutarının tahsili için yasal takip işlemlerinin sürdürüldüğü ifade edilen kanun teklifine göre, banka için 31 Aralık 2016’ya kadar yapılan toplam tahsilat tutarı 2 milyar 382 milyon lira oldu. 


Gerekçede, bankanın Hazine’den sonra gelen diğer alacaklılara olan borçlarını ödemeye başladığı, bunların dışında bankanın herhangi bir borcunun kalmadığı ve borç tasfiyesi işleminin tamamlandığı vurgulandı. Emlak Bankası’nın bundan sonra konut projelerinde yer alması bekleniyor.


Lisans teminatı iade 

Kanun teklifiyle, İstanbul’un Silivri ve Çatalca’da Hazine’ye ait taşınmazlar kullanıcılarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satışı gerçekleşebilecek. 


İşletmeye geçmemiş elektrik üretim tesislerine ilişkin ön lisansları sonlandırmak isteyenlere teminatları iade edilecek. Maden ruhsat sahaları, bedeli karşılığında ihtisaslaşmış devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına bakan onayı ile devredilebilecek.


Milliyet