Emlak işletmeleri için şartlar değişti!

Emlak işletmeleri için şartlar değişti! Emlak işletmeleri için şartlar değişti!

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre yapılan düzenlemyle emlak işletmeleri sıhhî müessese kapsamına alındı. Düzenlemeye göre emlak işletmeleri için ek şartlar getirildi. Taşınmaz ticareti yapılan iş yerlerinde aranacak niteliklerle ilgili düzenleme 2626 karar numarası ile bugün resmi gazetede yayımlandı. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre yapılan düzenlemyle emlak işletmeleri sıhhî müessese kapsamına alındı. Düzenleme kapsamında emlak işletmeleri için ek şartlar getirildi. 

Konu hakkında açıklamalar yapan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Daha önce taşınmaz ticareti yönetmeliğinde yer alan ve emlak işletmeleri için aranan şartlarda düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre asgarî ortak şartların yanı sıra emlak işletmelerinin ikamet amacı ile kullanılmayan bağımsız bölüm niteliğine sahip olması ve işyerinde başka bir ticari faaliyette bulunulmaması gerekiyor. Faaliyet alanın en az yirmi metrekare olması ve bu büyüklüğün her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için beş metrekare artırılarak uygulanacak. İdari büro, kabul yeri ve fiziksel bir dosyalama varsa da arşiv bulunması da gerekli olacak” diye konuştu.

3 Ay Süre Verildi, Yerinde Kontrol Edilecek

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilemeden önce emlak işletmelerinin yetkili idareler tarafından yerinde kontrol edileceğini anlatan Özelmacıklı “Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile yukarda sayılan özel şartlar yerinde incelenecek. İstisna olarak 05 Haziran 2018 tarihi itibarıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan ya da meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ruhsatlı veya ruhsatlandırılacak işletmeler, söz konusu tarihten sonra iş yeri adreslerini değiştirmedikleri sürece bu yönetmelik uyarında faaliyet konusuyla ilgili aranması gereken özel şartlardan muaf kabul edilecek. Devirlerde ise bu hüküm uygulanmayacak. Emlak işletmelerinin iş yerleri bu şartlara uygun hale getirmesi için ise 3 ay uyum sağlaması için de bir süre de tanınacak Ruhsatlar herkesin görebileceği şekilde de asılacak” şeklinde konuştu.

Sıra Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinde

Ruhsat düzenlemesinin ardından sektörün Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te beklediği revizeler olduğundan bahseden Altın Emlak Genel Müdürü “Yönetmeliğe ilişkin alınana görüş ve öneriler sonrasında bir revize bekliyoruz. Ruhsat düzenlemesi sonrasında da bu revize inşallah yakın zamanda çıkar. Yetki belgesi alma süresin 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatılmıştı. Tekrar uzatılma yapılmasına gerek kalmadan sürecin hızlanmasını arzu ediyoruz” dedi.

Belgelendirme Faaliyetleri Tekrar Başladı 

Koronavirüs sonucunda 16 Mart 2020'den bu yana ara verilen sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin de yeniden başlatıldığından bahseden Özelmacıklı “Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamımızda 17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) ve 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerimize MYK tarafından alınan gerekli tedbirleri uygulayarak devam ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Emlak ofislerine resmen 20 metrekare zorunluluğu geldi!

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!