Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın 101.5 milyon TL'lik kira sertifikası itfası tamam!

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın 101.5 milyon TL'lik kira sertifikası itfası tamam!

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın ihraç ettiği TRDEVKS32136 ISIN kodlu, 46 gün vadeli, 101 milyon 500 bin TL tutarında kira sertifikasının itfası tamam...


Emlak Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirket tarafından ihraç edilmiş olan TRDEVKS32136 ISIN kodlu kira sertifikasının itfası hakkında açıklama yaptı. 

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın ihraç ettiği TRDEVKS32136 ISIN kodlu, 46 gün vadeli, 101 milyon 500 bin TL tutarında kira sertifikasının itfası gerçekleşti. 

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

01.03.2021

26.02.2021

01.03.2021

 

2.276.939,35

 

Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

01.03.2021

26.02.2021

01.03.2021

 

101.500.000

 

Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.