02 / 07 / 2022

Emlak Katılım’dan Türkiye’nin ilk ortaklığa dayalı sukuk ihracı!

Emlak Katılım’dan Türkiye’nin ilk ortaklığa dayalı sukuk ihracı!

Emlak Katılım, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde talep toplamasını yaptığı 455 gün vadeli ve yaklaşık 47 milyon lira tutarlı sukuk ihracıyla, Katılım Bankacılığına özel bir fon toplama yöntemi olan Özel Fon Hesabı Havuzu üzerinden Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk ihracını yaptı.Emlak Katılım, sektörde bir ilki yaparak, Katılım Bankacılığına özel bir fon toplama yöntemi olan Özel Fon Hesabı Havuzu üzerinden Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk ihracını yaptı. Söz konusu olan sukuk ihracı Emlak Katılım’ın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. (Emlak VKŞ) üzerinden ihraç edildi. Emlak Katılım, Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikasından sağladığı fonu Özel Fon Hesabı Havuzunda murabaha, leasing, katılma hesabı ve/veya katılım finans prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendilmesini ve fonun Emlak VKŞ adına profesyonel bir biçimde yönetilmesini sağlayacak.

Yatırımcılar da Emlak VKŞ üzerinden  ortaklığa dayalı kira sertifikası satın alarak, Emlak Katılım ile başta anlaşılan 95/5 kar paylaşım oranı üzerinden Özel Fon Hesabı Havuzunun getirisine ortak olacaklar ve vade sonunda ve/veya dönemsel getiri ödeme tarihlerinde Özel Fon Hesabı Havuzuna yansıyan kar başta belirlenen kar paylaşım oranınca yatırımcılarla paylaşılacakt. Böylelikle Emlak Katılım, yaklaşık olarak 16 sene sonra Katılım Bankalarında kullanılan Özel Fon Hesabı Havuzlarını ortaklığa dayalı sukuk ihracı ile tozlu raflardan kaldırarak sektörde tekrardan canlandırdı.

Emlak Katılım’dan Türkiye’nin ilk ortaklığa dayalı sukuk ihracı!

Ortaklığa ve Risk Paylaşımına Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarını Önemsiyoruz

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bilindiği üzere kira sertifikaları katılım bankaları açısından önemli bir fon toplama aracı. Emlak Katılım olarak Nisan 2020’den itibaren bu zamana kadar yaklaşık 7.6 milyar TL tutarlı 49 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Katılım finansın özüne daha çok yakışan risk paylaşımı ve ortaklık temelli ürünlerin piyasada yer bulmasını ve gelişmesini önemsiyoruz. Bu minvalde 17-18 Mart tarihlerinde talep toplamasını gerçekleştirdiğimiz 455 gün vadeli, beş dönemsel kar payı ödemeli ve yaklaşık 47 milyon TL tutarlı sukuk ihracı ile Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk ihracını gerçekleştirdik. Söz konusu ihraç, piyasadaki diğer kira sertifikası ihraçlarından farklı olarak yatırımcılara Emlak Katılım ile emek-sermaye ortaklığı (Mudarebe) kurmalarına fırsat vermektedir.”

Emlak Katılım’ın geçen yıl ihraç ettiği Türkiye’nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracına ek olarak Ortaklığa Dayalı Sukuk İhracı ile Özel Fon Hesabı Havuzu üzerinden Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı sukuk ihracını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şubat 2021’de Sermaye Piyasası Kurulundan almış olduğumuz 15 milyar TL tutarlı kira sertifikası ihraç tavanı onayı altında, bankamızın büyümesine ve artan şube ağımıza paralel, bu yıl da ihraçlarımızı artırmaya ve katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası araçlarını geliştirmeye ve sektörün gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Dinamik Havuz Getirisi ve Likidite Avantajı

Yatırımcılara birçok açıdan avantaj sunan Özel Fon Hesabı Havuzları, yapıları itibariyle Emlak Katılım’ın tüm fon kullandırım işlemlerinden ayrı olarak, vade başlangıç dönemi için geçerli piyasa şartlarına göre yatırıma yönlendirilecek ve bu sayede yatırımcılara katılma hesaplarına kıyasla daha dinamik ve rekabetçi bir getiri imkanı sunacak.  Yatırımcıların nakde ihtiyaç duymaları durumunda her dönemsel kar payı ödeme tarihlerinde (91 gün), Özel Fon Hesabı Havuzunun performansına bağlı olarak, o tarihe kadar gerçekleşen kâr tutarını alarak ellerinde bulundurdukları kira sertifikalarını Emlak Katılım’a satabilecek.

 

Emlak Katılım 2020'de yüzde 120 büyüdü!