Emlak Konut GYO genel kurul kararları tescili açıklandı!

Emlak Konut GYO genel kurul kararları tescili açıklandı! Emlak Konut GYO genel kurul kararları tescili açıklandı!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hazırladığı genel kurul kararları tescili açıklandı...Genel Kurul'da kabul edilen ancak sehven ilana gönderilmeyen geri alım programı 3 Haziran 2013 tarihli ve 8333 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tashihen ilan olunmuştur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.