16 / 08 / 2022

Emlak Konut GYO Zekeriyaköy 3. Etap ihalesine 5 teklif!

Emlak Konut GYO Zekeriyaköy 3. Etap ihalesine 5 teklif!

Emlak Konut GYO'nun İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi ihalesi tamamlandı. İhaleye en yüksek teklifi 315 milyon 100 bin TL ile Torkam İnşaat verdi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) güvencesiyle Sarıyer Zekeriyaköy'de hayata geçirilmesi planlanan İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi ihalesi gerçekleşti.

1.167 konutluk 3. etap

Toplam 467 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen proje, dünyaca tanınmış ve pek çok ödül sahibi İngiliz mimari grup Hopkins Architects tarafından tasarlandı. 1+1’den 6+1 ‘e kadar çeşitli tip ve büyüklüklerde konut seçenekleri bulunan proje genelinde toplam 3 etapta yaklaşık bin 167 konut yer alıyor.

Emlak Konut GYO Zekeriyaköy 3. Etap ihalesine 5 teklif!

Toplam geliri 239.9 milyon TL'ye çıktı

Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (Köy) İşi'nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek-20 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Toplam geliri 201 milyon 310 bin 950 TL'den 239 milyon 972 bin TL'ye çıktı.

Emlak Konut GYO Zekeriyaköy 3. Etap ihalesine 5 teklif!

TEKLİFLER

1- Özbek İnş. Tur. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
299.253.150,00 TL
2- Güryapı Restorasyon Taah. Ve Tic. A.Ş. 
303.240.155,00 TL
3- A S L İnş. Taah. Ve San. Tic. Ltd. Şti.
306.650.657,00 TL 
4- Yapı Ve Yapı İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. 
309.845.120,00 TL
5- İlk Yapı İnşaat Tic. A.Ş.
312.500.898,00 TL 
6- Torkam İnş. Ve Yatırım A.Ş. 
315.100.200,00 TL

Emlak Konut GYO Zekeriyaköy 3. Etap ihalesine 5 teklif!

Konut Alanları arsa bilgisi:
- Bu alanlarda yapılaşma değeri KAKS: 0,30 Hmaks: 6,50 m'dir. Mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Emsal net parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır

Ticaret + Konut Alanları arsa bilgisi:
- Bu alanlarda yapılaşma değeri KAKS: 0,80 Hmaks: 9,50 m'dir. Mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır. İnşaat alanı net parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır. Bu alanlarda konut, ticaret, alış-veriş merkezi, yönetim merkezi, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, vb. sosyal kültürel tesis alanları, büro, iş hanı, lokanta, gazino, çarşı, çok katlı mağazalar, bankalar, oteller, özel hastane, özel eğitim alanları, katlı otopark yapılabilir. Bu alanda yapılacak binalarda zemin ve bodrum katlarda konut kullanımı yer alamaz.

- Ticaret+Konut parsellerinde tasarı, enerji verimliliği ve çevre uyumluluk yönünden ulusal veya uluslararası değerlendirme kuruluşlarından en az bir ''yeşil bina'' veya ''sürdürülebilir tasarım'' sertifikası alınacaktır. 

Plan notlarıyla ilgili bilgiler;
1. 3. derece doğal sit alanında bulunan Zekeriyaköy Toplu Konut Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı; plan raporu, plan paftaları, plan notları ile bir bütündür.

2. Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

3. Tüm fonksiyon alanlarında binaların giriş kotları aşağıdaki kriterler doğrultusunda belirlenecektir. Yoldan cephe alan binalar yoldan kotlandırılıcak, geri kalan binalar tabi zeminin korunmasına özen gösterecek şekilde tesviye edilecek zemin üzerinden kot alacaklardır.

4. Bodrum katlarda pencere serbest olup derinliği 1,20 metreyi, cephesi bina cephesinin 1/3'ünü geçmeyen kuranglezler yapılabilir. Bodrum katlardan yan ve arka cepheye çıkış yapılabilir.

5. Plan bütününde yapılacak olan binalarda blok şekli, boyları, boyutları, çekme mesafeleri ve bloklar arası mesafeler ve binaya ait taban alanı kullanımı serbesttir. Tüm alanlardaki yapılar ayrık, ikiz, blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılabilir. Bu yapı nizamları aynı, ada içerisinde ayrı ayrı ve birlikte kullanılabilir. Bu hususlar vaziyet planı ile belirlenir.

6. Plan bütününde geleneksel mimari uygulamalarına imkân tanınması amacıyla saçak genişlikleri 1,5 m'ye kadar uzatılabilir. Ancak saçak boyunun uzatıldığı durumlarda parapet yapılamaz.

7. Plan bütününde birden fazla bodrum kat yapılabilir. Eğimden dolayı açığa çıkacak bir bodrum kat emsale dâhil olmayıp iskan edilebilir.

8. Yüksekliği 5 m'yi geçmeyen % 45'e kadar eğimli çatılar ve/veya teras çatı, yeşil çatı yapılabilir. Çatı arasında kalan hacimler bağımsız bölüm olarak kullanılmamak kaydı ile yapılacak çatı arası piyesi emsale dâhil değildir.

9. Planlama alanında uygun noktalarda ilgili kuruluşların uygun görüşü alınmak ve heliport alanı yönetmeliğine uymak şartı ile helikopter iniş-kalkış pisti (heliport alanı ve yükseltilmiş heliport alanı) yapılabilir.

10. Avrupa yakası mikro bölgeleme projesinde belirtilen husulara uyulması zorunludur. Parsel bazında zemin etüdü raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

11. 5378 sayılı ''özürlüler ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun'' ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, türk standartarı enstitüsünün ilgili standarına uyulacaktır

Emlak Konut GYO'nun KAP açıklaması:
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi ihalesi 16.09.2020 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Buna ilişkin bilgi ektedir.

İhaleye katılan İstekliler ve teklifleri içeren doküman ekte yer almaktadır İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin, ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihale sonuçlandırılacaktır.

Köy Zekeriyaköy'ün kısmi geçici kabul tutanağı onaylandı!

Köy projesinde bağımsız bölüm sayısı 1156 adet oldu!