Emlak verginizi ödediniz mi?

Emlak verginizi ödediniz mi?

Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Kızılot, 30 Mayıs 2009'da sona erecek olan emlak vergisiyle ilgili uyarılarda bulundu


Ödemediyseniz telaş etmeyin. 30 Mayıs 2009 akşamına kadar süresi var. Ancak siz yine de son günleri beklemeyip, uygun bir zamanda ödeyin.

Gayrimenkulün emlak vergisine esas değeri, 2009 yılı için yüzde 6 oranında arttı. Demek ki ödeyeceğiniz vergi de geçen yıla göre yüzde 6 arttı

Emekliler ve işsizler

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler, işsizler, ev hanımları ve özürlüler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emlak vergisi ödemeyecekler.

Bu avantajdan yararlanacak olan işsizlerin, ev hanımlarının ve emeklilerin (emekli aylıkları dışında) 19 bin 800 TL'yi aşmayan menkul sermaye iradı (faiz, repo, fon kâr payı, temettü vb.) gelirlerinin olmaması gerekiyor.

En çok merak edilenler

Hisseli ev: Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanacak.

Birden fazla ev veya hisse: Birden fazla konut ya da birden fazla hisseye sahip olunması halinde indirimli vergi oranı uygulanmayacak. Çünkü, sıfır oranlı emlak vergisi tek bir mesken için geçerli.

Bizzat oturma şartı: İndirimli bina vergisi uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle sahip olduğu tek meskeni kiraya verip başka bir meskende kirada oturanlar için de, şartları taşımaları kaydıyla indirimli bina vergisi oranı uygulanacak.

En çok soru aldığımız bu konuya ilişkin olarak 31.12.2003 Tarih ve 25333 üçüncü mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan, tam metnine www.yaklasim.com'dan ulaşabileceğiniz açıklamanın ilgili kısmı aşağıdaki gibi: "İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip oldukları tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir."

Yazlıklar: Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık evler için indirimli bina vergisi uygulanmıyor. Ancak mükellefler bu evlerde sürekli oturmakta olup, başka evleri yoksa, sürekli oturdukları bu evleri için emlak vergisi ödemezler.

İntifa hakkı sahipleri: İndirimli orandan yararlanma şartlarını taşıyanlar örneğin; emekliler, işsizler ve ev hanımları, Türkiye'deki 200 metrekareyi geçmeyen tek evin sadece intifa (yararlanma) hakkına sahip olmaları durumunda da emlak vergisi ödemezler.

Her ikisi de emekli eş: Eşlerden her ikisi de kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alıyorsa ve bu emekli aylıkları dışında başka gelirleri yoksa, ortak olarak sahip oldukları Türkiye sınırları içinde bulunan 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için veya aynı nitelikteki birer evleri için indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulanır.

Şükrü Kızılot/Hürriyet