25 / 09 / 2022

Emlak verginizin doğruluğunu nasıl kontrol edebilirsiniz?

Emlak verginizin doğruluğunu nasıl kontrol edebilirsiniz?

2010 yılı emlak vergileri, ilgili belediyeler tarafından hesaplandı. Mart ayında başlayan birinci taksit ödeme süresi, 31 Mayıs 2010 Pazartesi günü sona erecekBina, arsa ve arazilerin emlak vergisine esas alınan vergi değerlerinin dört yılda bir ilgili belediyeler tarafından yeniden hesaplandığını, en son hesaplamanın 2006 yılında yapıldığını, 2010 yılında vergi değerlerinin yeniden hesaplanacağını ve 2009 yılındaki vergi değerine göre en az yüzde 56 oranında artacağını 5 Kasım 2009 tarihinde Akşam'da yazmıştık.
2010 yılı emlak vergileri, ilgili belediyeler tarafından hesaplandı. Mart ayında başlayan birinci taksit ödeme süresi, 31 Mayıs 2010 Pazartesi günü sona erecek.

Konut veya işyerinizin ilgili belediye tarafından hesaplanan 2010 yılı emlak vergisi değerini ve ödeyeceğiniz emlak vergisini siz de hesaplayabilir ve belediyenin yaptığı hesaplamanın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.
Mesken binaları ile diğer ticarethane ve işyerlerinin metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ve aşınma payı oranları ile emlak vergisi oranları tablolarda verilmiştir. Hesaplama için sadece binanızın bulunduğu cadde veya sokak için belirlenen arsa birim metrekare değerlerini öğrenmeniz gerekiyor.

Mesken binaları ile diğer ticarethane ve işyerleri dışında kalan binaların metrekare normal inşaat maliyet bedellerine, 28.10.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 55 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nden ulaşabilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANACAK?
Konut veya işyerlerinin emlak vergilerinin hesaplanmasında şu yol izlenecek:

1- Binanın dıştan dışa yüzölçümü ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli çarpılacak,

2- Bu çarpım sonucu ortaya çıkacak rakama, varsa yüzde 6 asansör, yüzde 8 kalorifer veya klima tesisatı farkı ilave edilecek,

3- Bulunan değerden aşınma payı düşülecek,

4- Kalan değere, binanın arsa veya arsa payının değeri ilave edilecek (binanın arsa veya arsa payının değeri, takdir edilen arsa metrekare birim değeri ile binaya ait arsa veya arsa payının çarpımı suretiyle bulunacak)
Böylece, binanın 2010 yılı emlak vergisine esas değeri bulunacak. Bulunan emlak vergisi değeri ile binanın konut veya işyeri olmasına, bulunduğu yerin büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde olup olmamasına göre, tabloda verilen emlak vergisi oranı çarpılarak, 2010 yılı emlak vergisi, emlak vergisinin yüzde 10'u kadar da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesaplanacak.

Emlak Vergisi Oranları
 B.şehir    Diğer
 belediye  yerler    sınırları  içinde
 ve mücavir
 alanlarda
Konutlar Binde 2 Binde 1
Konut dışındaki
binalar Binde 4 Binde 2
Arsalar Binde 6 Binde 3
Araziler Binde 2 Binde 1

Binaların Aşınma Payı Oranları
İNŞAATIN  0-3   4-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-75 76+
CİNSİ  Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş
Çelik karkas,
betonarme  4 6 10 15 20 25 32 40 50 60
karkas binalar
Yığma kagir,
yığma yarı 6 8 12 18 25 32 40 50 60 70
kagir binalar
Ahşap,taş duv.
(çamurharçlı)
gecekondu tarz  8 12 18 25 32 40 50 60 70 80
ve vasf. binalar 

Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyetleri (Bin TL)
İnşaat Betonarme Yığma Yığma Betonarme  Yığma  Yığma
Sınıfı  Karkas Kagir Yarı Kagir Karkas Kagir Yarı Kagir
Lüks İnş. 876,70 688,16 - 944,99 754,69 591,29
1. Sınıf İnş. 547,50 445,77 292,89 660,95 492,17 312,91
2. Sınıf İnş. 365,53 290,58 203,09 416,85 295,64 174,44
3. Sınıf İnş. 258,87 216,30 143,31 303,30 197,10 118,65
Basit İnş. 144,96 68,68 68,68 108,18 77,31 62,02

GÜNÜN SÖZÜ
'Kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.'  Gandhi

İsteğe bağlı olarak 1260 gün prim ödediğinizde emekli olursunuz
ÖNCELİKLE verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. 26.03.1956 doğumluyum. 1976-1988 yılları arasında aralıksız olarak Emekli Sandığı'na tabi olarak çalıştım, 1988'de istifa ettim. Nasıl emekli olabilirim? 3,5 yıl SSK yatırmam halinde emekli olabiliyor muyum? İsteğe bağlı emekliliğin kaldırıldığını duydum, primlerimi bir şirketten mi yatırmam gerekiyor? Ayşe Nihan Özsoy
İsteğe bağlı sigortalılık 4/a (SSK) kapsamında kaldırıldı. 1 Ekim 2008'den itibaren isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. 3,5 yıl (1260 gün) 4/a (SSK) kapsamında çalışarak prim öderseniz, 1260 gün prim ödemesini tamamladığını tarihte SSK'dan emekli olursunuz.
3,5 yıl isteğe bağlı olarak 4/b (Bağ-Kur) kapsamında prim öderseniz Bağ-Kur'dan emekli olursunuz. Emekli Sandığı'na tabi çalışma tarihlerinizi gün ve ay olarak vermediğiniz için Emekli Sandığı'na tabi hizmet sürenizi tam olarak bilemiyoruz. Bağ-Kur'dan emeklilik için gereken 15 tam yılın (5400 günün) üç buçuk yılını (1260 gününü) zaten isteğe bağlı olarak ödeyeceksiniz. Emekli Sandığı hizmetiniz de en az 4140 gün ise isteğe bağlı olarak 1260 gün prim ödemesini tamamladığınız tarihte,  Emekli Sandığı hizmetiniz 4140 günden az ise toplam prim ödeme sürenizi 5400 güne tamamladığınız tarihte Bağ-Kur'dan emekliliğe hak kazanırsınız.
Metin Taş-Sezgin Özcan/Akşam

Köşe yazısına ulaşmak için tıklayınız
Geri Dön