Emlak Vergisi artışı ile ilgili kararname açıklanmalıydı!

Emlak Vergisi artışı ile ilgili kararname açıklanmalıydı! Emlak Vergisi artışı ile ilgili kararname açıklanmalıydı!

Emlak vergisi, her yıl bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk ettirildiğine göre, yılbaşından önce œEmlak Vergisi artışı ya da œartmayacağı ile ilgili Kararname yayımlanmalıydı...


2011 vergi değişikliklerinin bir kısmı da esnaf, sanatkar, serbest meslek erbabı, tüccar ve şirketlerle ilgili.

Bunların 2011 yılı vergi tarifeleri yeniden belirlendi. Fiş kesme sınırı yükseltildi. Amortisman uygulaması ve defter tutma hadleri açıklandı.
Fİşž-FATURA SINIRI
2010"da 680 TL olan fiş kesme sınırı, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren, 700 TL"ye yükseltildi.
Buna göre, 2011"de, 700 TL"yi aşmayan mal satışı ya da hizmet nedeniyle, œyazar kasa fişi düzenlenecek. Aşması halinde, müşteri istemese dahi fatura düzenlenmesi gerekiyor.
Müşterinin istemesi halinde, tutarı ne olursa olsun örneğin 100 TL bile olsa, fatura düzenlenecek.
Ayrıca; şirketlere, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, doktor, avukat, mimar gibi serbest meslek erbabına, basit usule tabi olanlara, defter tutan çiftçilere ve vergiden muaf olan esnafa yapılan satış ve hizmetlerde, tutarı ne olursa olsun fatura düzenlenmesi, bunların da fatura isteyip almaları gerekiyor (VUK Md. 232).
2011 VERGİ TARİFESİ
Bakkal, konfeksiyoncu, kitapçı, kırtasiyeci, ayakkabıcı, mobilyacı, lokantacı, büfe, gözlükçü, nakliyeci, tamirci, doktor, avukat, mimar, sanatçı, kira geliri elde edenler ile kar payı veya temettü geliri elde edenlerin, 2011 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi tabloda belirtildiği şekilde açıklandı.
Görüldüğü gibi, gelir vergisi oranı 53 bin liranın üzerindeki gelirlerde œyüzde 35 oluyor. Kurumlar vergisi oranının, gelirin tutarına bağlı olmaksızın œyüzde 20 olduğunu göz önüne aldığımızda, 1 milyon lira kazanan bir anonim ya da limited şirketin, şahıs işletmesine kıyasla (ortaklarına kar dağıtmadığı sürece) 143 bin TL daha az vergi ödeyeceği göze çarpıyor.

Emlak vergisi artışı eden belli olmadı

BİR kaç gündür, Hürriyet okurları ısrarla bunu soruyorlar.
Haklısınız...
Emlak vergisi, her yıl bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk ettirildiğine göre, yılbaşından önce œEmlak Vergisi artışı ya da œartmayacağı ile ilgili Kararname yayımlanmalıydı.
1 Ocak 2011 günü de yazdığımız gibi, 2011 yılı emlak vergilerinde, artış olmayacak. Maliye Bakanı Mehmet şžimşek, bunu çok önceden açıkladı ama artış olmayacağına dair kararnamenin yayımlanması gecikti. Kararname önümüzdeki günlerde Resmi Gazete"de yayımlanacak ve 2011 yılı emlak vergisinde artış olmayacağı açıklanacak.
Bu arada, 29 Aralık 2010 tarihli 6. Mükerrer Resmi Gazete"de yayımlanan 56 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile de œBina İnşaat Metrekare Maliyet Bedelleri 2010 yılının aynısı olarak ilan edildi. Yani œEmlak Vergisi asgari değeri yükseltilmedi.

Cep telefonuna yine vergi artışı

CEP telefonu ile œalo demenin œ7 çeşit vergisi olduğunu artık herkes biliyor.
Türkiye yüzde 60"a yaklaşan vergi ve benzeri mali yükümlülükle œdünya rekoruna sahip. Türkiye"den sonra yüzde 28 vergi ile Uganda ve Tanzanya geliyor!.. AB ortalaması yüzde 20, gelişmekte olan 50 ülkedeki ortalama ise yüzde 17.5.
2011 yılında, cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi, yüzde 7.7 oranında artırıldı ve 34 liraya çıkarıldı. TGM ruhsat ve TGM kullanım vergileri de yüzde 7.7 artırıldı.

Yüzünüzü yıkarken dikkat

SABAH yüzünüzü yıkarken; su bedeli ile birlikte KDV, atık su bedeli ve çevre temizlik vergisi ödediğinizi biliyor muydunuz
çevre temizlik vergisi, konutlarda tüketilen su miktarı esas alınarak hesaplanıyor.
Sabah yüzünüzü yıkarken kullandığınız suyun bedeline dahil olan œçevre Temizlik Vergisi de 2011 yılında arttı!. Bu vergi büyükşehir belediyelerinde metreküp başına 21 kuruş, diğer belediyelerde 17 kuruş olarak hesaplanacak.
İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda ise vergi, büyükşehirlerde bina grupları ve derecelere göre 21-2.500 TL, diğer belediyelerde 17-2.000 TL arasında uygulanacak.

Beyanname ve bildirge vergileri yükseldi

MİLYONLARCA vergi mükellefinin, her ay verdiği KDV beyannamesi, muhtasar beyanname ve her yıl verdikleri gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için ödenen œdamga vergisi yüzde 7.7 arttı. Buna göre beyanname ve bildirgelerin damga vergisi aşağıdaki gibi olacak.

KDV ve muhtasar beyannameler: 19.90 TL
Kurumlar vergisi beyannamesi: 40.10 TL
Yıllık gelir vergisi beyannamesi: 30.00 TL
SGK sigorta prim bildirgesi: 14.80 TL

19 liraya kadar vergi ve cezaya af

İKMALEN, re"sen veya idarece hesaplanan vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarının 2011"de 19 lirayı aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin 19 liradan fazla olacağının tespiti halinde, bu vergi ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Demirbaşa 700 TL sınırı

2011 yılında, değeri 700 TL"yi aşmayan demirbaş, alet, edevat ve mefruşat ile peştemallıklar, doğrudan gider yazılabilecek.

İşletme defterinde birinci-ikinci sınıf ayrımı

İşžLETME defteri tutan ikinci sınıf tüccarların 2010 yılında;
- Yıllık alışları tutar 129 bin TL"yi
- Yıllık satışları tutarı 180 bin TL"yi
- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 70 bin TL"yi
aşmışsa, birinci sınıf tüccar sayılacaklar ve bilanço esasına göre defter tutacaklar.
Hürriyet/şžükrü Kızılot