Emlak vergisi kiracı öder mi?

Emlak vergisi kiracı öder mi?Konutunuzda bir kiracının olması durumunda, emlak vergisinin de mükellefi değişiyor mu? Emlak vergisi kiracı öder mi? Yoksa kiracı olsa bile vergi mükellefi ev sahibi mi oluyor?


Emlak vergisi kiracı öder mi?

Emlak vergisi, Türkiye sınırları içinde olan işyeri, konut ve bina gibi gayrimenkuller için alınan vergi olarak ifade ediliyor. Söz konusu gayrimenkullerde kiracı olması durumunda emlak vergisini kim ödüyor? Bir diğer ifade ile emlak vergisi kiracı öder mi? 


1319 sayılı Emlak Vergis Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre emlak vergisinin mükellefi "binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler" şeklinde ifade edilyor.


Buna göre "Emlak vergisi kiracı öder mi?" sorumuzun yanıtı, "Hayır, kiracılar emlak vergisi ödemez. Emlak vergisini, ev sahipleri öder." şeklinde olacaktır. Konu ile ilgili yasal hükümler Emlak Vergisi Kanununda madde 3'te şu şekilde açıklanıyor:


Emlak vergisi kanunu mükellef:

Madde 3 – Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder.

Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.


Belediyelere ödenen emlak vergisi, eşit taksit halinde ödenebiliyor. En son 31 Mayıs'ta 1. taksitleri ödenen emlak vergisi borcu için ikinci taksit dönemi Kasım ayının başında başladı, vergi ödemeleri ay sonuna kadar sürecek.


Emlak vergisi kimlere muaf?

Emlak vergisini aşağıda belirtilen özelliklere sahip olduğunu kanıtlayan gayrimenkul sahipleri ödemiyor. Emlak vergisi muafiyeti için ilk koşul 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmak. Diğerleri ise şu şekilde sıralanıyor;


*SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olup başka geliri olmayanlar ile bunların dul ve yetimleri,

*Emekli olmayan, başka yerden de geliri olmayan işsizler ve ev hanımları, 

*Engelli vatandaşlarımız, 

*Şehitlerin dul ve yetimleri, 

*Gaziler.Bina vergisi ne zaman ödenir?
Bina vergisi nereye ödenir?