Emlak vergisi tebliği yayınlandı

Emlak vergisi tebliği yayınlandı2009 ''bina metre kare normal inşaat maliyet bedelleri'' belirlendi.


EMLAK vergisine esas olmak üzere 2009 yılında uygulanacak "bina metre kare normal inşaat maliyet bedelleri" belirlendi. Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 53 seri numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. 

Hürriyet