Emlak vergisinde 2010 yılı şoku yaşamayın!

Emlak vergisinde 2010 yılı şoku yaşamayın!

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Şükrü Kızılot, bugünkü yazısında 2010 yılı emlak vergisinden bahsediyor


HÜRRİYET'te ilk yazım “Ankara Yandı” başlığını taşıyordu.

Açıkladığım olayda; Ankara'daki bazı semtlerde emlak vergisine esas değerler, 20-30 kat hatta bazı semtlerde 40-50 kat artırılmıştı.

Bu inanılmaz bir şoktu!..

Hemen ardından İstanbul başta olmak üzere, birçok ilde ve ilçede emlak vergisi değerlerinin, 10-15 kat ya da daha fazla artırıldığını yazmıştık.

Vatandaş perişan olmuş, dava açanlar kurtulmuş, açmayanlar yanmıştı!..

DEĞERLER YİNE ARTIRILDI

2010 ve sonraki üç yıla ait, yıllık emlak vergisine esas “asgari birim değerler” bugünlerde yeniden belirlendi.

Yapılan değer takdirleriyle ilgili takdir komisyonu kararlarının; belediye, defterdarlık, vergi dairesi başkanlıkları, il ve ilçelerdeki ticaret odaları, ziraat odaları ve ilgili mahalle muhtarlıklarına verilmesine ilişkin süre 17 Ağustos 2009 günü doldu (Emlak Vergisi İç Genelgesi 2009/I).

VATANDAŞ DAVA AÇAMIYOR

Şimdi diyeceksiniz ki “Önceden olduğu gibi, 5-10 kat ya da 20-30 kat değer artışı olmuşsa; kim, nereye ve ne zaman dava açacak?”

Öncelikle, fıkra gibi bir durumu belirtelim; vatandaşın, sahip olduğu gayrimenkulün yüksek takdir edilen değerine itiraz hakkı yok. Vatandaşın olmadığı gibi şirketlerin de dava açmaya hakkı yok!..

Takdir komisyonu kararlarına karşı 15 günlük süre içinde ilgili daire, kuruluş, ticaret odaları ve muhtarlıklar; vergi mahkemeleri nezdinde dava açabiliyorlar (VUK Mükerrer Md. 49/b). Vergi mahkemesi kararlarına karşı da 15 gün içinde Danıştay'a başvurulabilecek. Bu davalar, Danıştay ve vergi mahkemelerince, dosyanın oluşma tarihinden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanıyor.

Süresi içerisinde vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmamış ise, takdir edilen değerler kesinleşecek.

Takdir komisyonu kararlarına karşı vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmış olması, bu kararlar uyarınca yapılacak işlemleri durdurmayacağından, esasa ilişkin bir karar verilmedikçe takdir komisyonu kararları uygulanacak. Ancak, bu kararlar hakkında yürütmenin durdurulması talebinde bulunulması ve mahkemelerin de yürütmenin durdurulmasına karar vermesi halinde, mahkeme kararlarına göre işlem yapılacak.

ŞEKİL ŞARTLARI

Dava dilekçelerinin belli bir formata göre, iki nüsha olarak yazılması ve her nüshasının ayrı ayrı imzalanması gerekiyor. Aksi halde, dava reddedilir ve yeniden dava açmak için, uygun bir süre verilir.

Dava dilekçeleri, ilgili vergi mahkemesine verilebileceği gibi, başka ildeki idare ya da vergi mahkemesine veya vergi mahkemesine gönderilmek üzere asliye hukuk hakimliğine de verilebilir.

DURUM CİDDİ

Nasreddin Hoca'nın “testi kırılmadan önce uyardığı gibi”, dava açma süresi bitmeden, 20 milyonu aşan emlak vergisi mükelleflerini uyarıyoruz.

Bu yazıyı okuyunca, muhtarlığa gidip gayrimenkulünüzün emlak vergisini ilgilendiren değer takdirini öğrenin. Makul bir artış yapılmışsa sorun yok. Ancak ödeyeceğiniz emlak vergisini, ciddi oranda artırıyorsa, muhtarlığı dava açma konusunda yönlendirebilirsiniz.

Özelikle arsası ya da daire ve dükkanının arsa payı yüksek olanları, dava açma konusu yakından ilgilendiriyor.

Şükrü Kızılot/Hürriyet