Emlak vergisinde online takip dönemi!

Emlak vergisinde online takip dönemi!Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan “İcra İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi mevzuatı değişti. İşte Harçlar Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili yapılan düzenlemeler...


Dünya Gazetesi köşe yazarı Bumin Doğrusöz, bugünkü köşesinde ''Vergi mevzuatında son değişiklikler'' konulu yazısını kaleme aldı...

 Emlak vergisinde online takip dönemi!

Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanan “İcra İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında vergi mevzuatının değişmesi planlanıyor. Söz konusu Kanun kapsamında Harçlar Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili düzenlemelerin yapılması bekleniyor.

Harçlar Kanunu kapsamında gerçekleşen değişiklik kapsamında; bu kanun ile (4) sayılı tarifenin “I- Tapu işlemleri:” başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında alınması planlanan cins tashihi harcı, ilgili belediyesi tarafından yapı kullanma izni harcıyla beraber makbuz karşılığında peşin olarak alınabilecek. Bununla birlikte alınabilen harçlar; şekil, içerik ve muhteviyatı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bir bildirim ile cins tashihi harcının tahsiline yetkili vergi dairesine, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilerek ödeme yapılacak. Yapılacak değişiklikten önce söz konusu harç, vergi dairelerinden alınıyordu. Belediyeler ise yapı kullanma iznini vermeden önce bu harcın ödendiğiyle ilgili belgenin ibraz belgesini isteyebiliyor. 

 Emlak vergisinde online takip dönemi!

Emlâk Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak değişiklikle tapu müdürlüklerine, bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değerinin ve emlak vergisi borcunun bulunup bulunmadığı hakkında belediyenin sunduğu sistemden elektronik ortamda sorgulama yükümlülüğü getirildi ve miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda plananan diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılamayacağına karar verildi. Tapu müdürlüklerinde işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere elektronik ortamda bildirme zorunluluğu bulunuyor.

Diğer taraftan belediyelere 1 Ocak 2023 tarihine kadar, emlâk vergi değerinin ve emlâk vergisi borcunun tapu müdürlüklerince sorgulanması için yeni sistem hazırlandı.

 Emlak vergisinde online takip dönemi!

Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında gerçekleşmesi planlanan değişiklikle de; bina inşaatlarında, inşaat ruhsatı başvurusunun imarla ilgili harçlara ve imarla ilgili ücretlere konu işlemler ile İSKİ Kanunu kapsamında alınması gereken bağlantı ve iştirak bedeli ile su ve kanalizasyon durum belgesini kapsayacak şekilde tek başvuruda bulunulması durumunda, alınacak harçların ve ücretlerin, su ve kanalizasyon durum belgesi ücretiyle bağlantı ve iştirak bedeli bir kerede alınabilecek.

Bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili bu düzenleme kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmişse de uygulanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli belirlemeleri yapması şartı getirildi. 

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!