Emlak vergisinde son haftalar!

Emlak vergisinde son haftalar!

İstanbul'da dahil tüm Türkiye'de, gayrimenkullerin 2009 yılı emlak vergisine esas değeri, yüzde 6 oranında arttı...


İstanbul ve diğer büyükşehir belediyelerinde, emlak vergisi oranı yüzde 100 artırımlı olarak uygulanıyor. Örneğin Çankırı, Çorum ve Yozgat'ta konutların emlak vergisi oranı arasında binde 1 iken, İstanbul'da binde 2 olarak uygulanıyor.

2009 VERGİSİ NE KADAR ARTTI?
İstanbul'da dahil tüm Türkiye'de, gayrimenkullerin 2009 yılı emlak vergisine esas değeri, yüzde 6 oranında arttı. Buna göre, İstanbul'daki evi için 2008 yılında 500 TL Emlak Vergisi ödeyen bir vatandaş, 2009 yılında 530 TL ödeyecek. Olay bununla da bitmeyecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Emlak Vergisinin yüzde 10'u oranında `Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı' ödeyecekler.

Emekliler ve işsizlerin, emlak vergisi yönünden `sıfır oranlı' avantajları var. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler, işsizler, ev hanımları ve özürlüler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emlak vergisi ödemeyecekler.

Bu avantajdan yararlanacak olan işsizlerin, ev hanımlarının ve emeklilerin (emekli aylıkları dışında) 19 bin 800 TL'yi aşmayan menkul sermaye iradı (faiz, repo, fon kár payı, temettü vb.) gelirlerinin olmaması gerekiyor.

HİSSELİ EVİ OLANLAR
Emekli, işsiz ya da ev hanımlarının, hisseli evleri de olabilir. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanacak.

Burada, sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilmek için hisseye düşen metrekarenin değil, evin tamamının 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. Emekli, işsiz ya da ev hanımlarının, birden fazla evlerinin olması ya da birden fazla eve hisseli sahip olmaları halinde durum değişiyor.

Birden fazla konut ya da birden fazla hisseye sahip olunması halinde indirimli vergi oranı uygulanmayacak. Çünkü, sıfır oranlı emlak vergisi tek bir mesken için geçerli.

BİZZAT OTURMA ŞARTI
Emekli, işsiz ve ev kadınlarının emlak vergisi olayında, en çok merak edilen hususlardan biri de `Bizzat Oturma Şartı' ile ilgili...

İndirimli bina vergisi uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle sahip olduğu tek meskeni kiraya verip başka bir meskende kirada oturanlar için de, şartları taşımaları kaydıyla indirimli bina vergisi oranı uygulanacak.

En çok soru aldığımız bu konuya ilişkin olarak 31.12.2003 Tarih ve 25333 üçüncü mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 38 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan, tam metnine www.yaklasim.com'dan ulaşabileceğiniz açıklamanın ilgili kısmı aşağıdaki gibi:

`İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip oldukları tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir.'

YAZLIK EVLER
Yazlık evler yönünden `ince bir nokta' var. Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık evler için indirimli bina vergisi uygulanmıyor.

Ancak mükellefler bu evlerde sürekli oturmakta olup, başka evleri de yoksa, sürekli oturdukları bu evleri için emlak vergisi ödemezler.

İndirimli orandan yararlanma şartlarını taşıyanlar örneğin; emekliler, işsizler ve ev hanımları, Türkiye'deki 200 metrekareyi geçmeyen tek evin sadece intifa (yararlanma) hakkına sahip olmaları durumunda da emlak vergisi ödemezler.

Eşlerden her ikisi de kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alıyorsa ve bu emekli aylıkları dışında başka gelirleri yoksa, ortak olarak sahip oldukları Türkiye sınırları içinde bulunan 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için veya aynı nitelikteki birer evleri için indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulanır.

Şükrü Kızılot/Hürriyet