Emre Aykar Dünya Binalar Günü Birleşim Bildirgesi'ni imzaladı!

Emre Aykar Dünya Binalar Günü Birleşim Bildirgesi'ni imzaladı! Emre Aykar Dünya Binalar Günü Birleşim Bildirgesi'ni imzaladı!

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili ve Uluslararası Müteahhitler Birliği Konfederasyonu CICA Başkanı Emre Aykar, Paris İklim Zirvesi’nde “Dünya Binalar Günü Birleşim Bildirgesi'ni imzaladı.


CICA Başkanı Aykar, “Bugün inşa edilen binalar yarının bina stokları olacak. Hemen harekete geçilmezse, sera gazı salımının onlarca yıl yükselerek artması kaçınılmazdır. Bina sektörü olarak tüm paydaşlarımızı, hükümetleri, şirketleri, finans kuruluşlarını, üniversiteleri, birlikleri, profesyonelleri ve tüketicileri eylem planına katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.


Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili ve Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aykar’ın Kasım 2014’ten bu yana başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Müteahhitler Birliği Konfederasyonu'nun (CICA) da içinde bulunduğu uluslararası kuruluşlar, Paris’teki İklim Zirvesi’nde (COP21)  bir araya geldi. 30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede 3 Aralık "Dünya Binalar Günü" ilan edildi.


Birleşmiş Milletler Çevre Programı öncülüğünde; UNEP; UN-HABITAT, Fransız Gelişme Ajansı (ADF) Mimarlık 2030; Uluslararası Mimarlar Birliği, Galler Prensliği Kurumsal Liderler Grubu, Uluslararası Enerji Ajansı, İklim Teknolojileri Merkezi, UNEP finansman girişimi, Dünya Yeşil Binalar Konseyi, Dünya Kaynakları Enstitüsü ve CICA gibi çeşitli uluslararası kuruluşların ortak çalışması ile, 3 Aralık Dünya Binalar Günü'nde hazırlanan Bildirge imza altına alındı. 


Binalar dünya kaynaklarının yüzde 40’ını kullanıyor


Bildirgeye göre, binalar dünyada üretilen global enerjinin yüzde 40’ını, suyun yüzde 25’ini, dünya kaynaklarının yüzde 40’ını kullanıyor ve toplam sera gazı salımlarının da yüzde 30'una neden oluyor. Bina inşaat sektörünün dünya toplam gayri safi hasılasının yüzde 10’u değerinde olduğu ve 111 milyon kişiye istihdam sağladığı tahmin ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise nüfus artışı ve hızlı kentleşmenin doğurduğu konut, eğitim, sağlık, sosyal ve idari hizmet ihtiyaçları bina ve inşaat aktivitelerini gayri safi hasılanın yüzde 40’ına kadar çıkartıyor. Diğer taraftan binalar, hedeflenen sera gazı salımlarının, en asgari düzeyde harcamalarla azaltılması için de önemli bir potansiyel oluşturuyor. Bugün, binalarda tüketilen enerji, güvenilir ve kolaylıkla temin edilebilen teknolojiler kullanılarak yüzde 30 ila 80 oranında azaltılabiliyor. 


Bildirgeye imza atan CICA Başkanı Emre Aykar, binaların uzun ömürlü niteliklerine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bugün inşa edilecek binalar, yarının bina stokları olacak. Hemen harekete geçilmezse, sera gazı salımlarının onlarca yıl yükselerek artması kaçınılmazdır. Oysa düşük enerji sarf eden, yenilenebilir, yeniden düzenlenebilir çözümler; güvenilir politikalar, finansman imkânları ve teknolojik işlemler kullanmak imkânı mevcuttur. Bugün, “Binalar Günü Birlik Çağrısı" kapsamında, bina sektörü olarak ülkeler bazında bu desteği vermek amacıyla, gücümüzü birleştirmeyi öneriyoruz. Tüm paydaşlarımızı, hükümetleri, şirketleri, finans kuruluşlarını, üniversiteleri, birlikleri, profesyonelleri ve tüketicileri eylem planına katılmaya davet ediyoruz.”


Emre Aykar’ın Başkan Vekilliği görevini yürüttüğü Türkiye Müteahhitler Birliği de, Kasım 2014'te kamuoyuna açıkladığı İnşaat Sektörü Bildirgesi'nde, sürdürülebilir inşaat prensiplerini ve yaşanabilir kentler hedefini Türkiye'nin gündemine taşımıştı.
Haber Dünya Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...


Müteahhitler, "Dünya Binalar Günü Birleşim Bildirgesi'ni imzaladı Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkan Vekili ve Uluslararası Müteahhitler Birliği M ¦ , Konfederasyonu CICA Başkanı r Emre Aykar, Paris İklim Zirvesi'nde "Dünya Binalar Günü Birleşim Bildirgesi'ni imzaladı. Emre Aykar'ın Kasım 2014'ten bu yana başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Müteahhitler Birliği Konfederasyonumun da (CICA) içinde bulunduğu uluslararası kuruluşlar, Paris'teki İklim Zirvesi'nde (COP21) bir araya geldi. Zirvede 3 Aralık "Dünya Binalar Günü" ilan edildi. BM Çevre Programı öncülüğünde çeşitli uluslararası kuruluşların ortak çalışması ile 3 Aralık Dünya Binalar Günü'nde hazırlanan Bildirge imza altına alındı. Bildirgeye göre, binalar dünyada üretilen global enerjinin yüzde 40'ını, suyun yüzde 25'ini, dünya kaynaklarının yüzde 40'ını kullanıyor ve toplam sera gazı salımlarının da yüzde 30'una neden oluyor. Bina inşaat sektörünün dünya toplam gayri safi hasılasının yüzde 10'u değerinde olduğu ve 111 milyon kişiye istihdam sağladığı tahmin ediliyor. Bugün, binalarda tüketilen enerji, güvenilir ve kolaylıkla temin edilebilen teknolojiler kullanılarak yüzde 30 ila 80 oranında azaltılabiliyor. Bildirgeye imza atan CICA Başkanı Emre Aykar, "Bugün inşa edilecek binalar, yarının bina stokları olacak. Hemen harekete geçilmezse, sera gazı salımlarının onlarca yıl yükselerek artması kaçınılmazdır. Oysa düşük enerji sarf eden, yenilenebilir, yeniden düzenlenebilir çözümler; güvenilir politikalar, finansman imkânları ve teknolojik işlemler kullanmak imkânı mevcuttur. Bugün, 'Binalar Günü Birlik Çağrısı' kapsamında, bina sektörü olarak ülkeler bazında bu desteği vermek amacıyla, gücümüzü birleştirmeyi öneriyoruz, tüm paydaşlarımızı, hükümetleri, şirketleri, finans kuruluşlarını, üniversiteleri, birlikleri, profesyonelleri ve tüketicileri eylem planına katılmaya davet ediyoruz" dedi. 


DünyaHaber Vatan Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


TÜRKİYE Müteahhitler Birliği Başkan Vekili ve Uluslararası Müteahhitler Birliği Konfederasyonu CICA Başkanı Emre Aykar, Paris iklim Zirvesi'nde 'Dünya Binalar Günü Birleşim Bildirgesi'ni imzaladı. Aykar, "Bugün inşa edilen binalar , yarının bina stokları olacak. Hemen harekete geçilmezse, sera gazı saliminin onlarca yıl yükselerek artması kaçınılmazdır. Bina sektörü olarak tüm paydaşlarımızı, hükümetleri, şirketleri, finans kuruluşlarını, üniversiteleri, birlikleri, profesyonelleri ve tüketicileri eylem planına katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu. Türkiye Müteahhitler Birliği de Kasım 2014'te açıkladığı inşaat Sektörü Bildirgesi'nde, sürdürülebilir inşaat prensiplerini ve yaşanabilir kentler hedefini açıklamıştı. 


Vatan

Haber Hürriyet Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...


Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili ve Uluslararası Müteahhitler Birliği Konfederasyonu CICA Başkam Emre Aykar, Paris İklim Zirvesinde "Dünya Binalar Günü Birleşim Bildirgesini imzaladı. CICA Başkam Aykar, "Bugün inşa edilen binalar yatırım bina stokları olacak. Hemen harekete geçilmezse, sera gazı satımının onlarca yıl yükselerek artması kaçınılmazdır. Bina sektörü olarak tüm paydaşlarımızı, hükümetleri, şirketleri, fınans kuruluşlarını, üniversiteleri, birlikleri, profesyonelleri ve tüketiciler eylem planına katılmaya davet ediyoruz" dedi. Bildirgeye göre, binalar dünyada üretilen global enerjinin yüzde 40'ını, suyun yüzde 25'ini, dünya kaynaklarının yüzde 40'ını kullanıyor ve toplam sera gazı satımlarının da yüzde 30'una neden oluyor. Bina inşaat sektörünün dünyada 111 milyon kişiye istihdam sağladığı talimin ediliyor. 


Hürriyet