09 / 12 / 2023

Emre Aykar: FIEC iş güvenliği ve Çin'e yüklenecek!

Emre Aykar: FIEC iş güvenliği ve Çin'e yüklenecek!

Emre Aykar, 1.2 trilyon Euro'luk FIEC'te yönetime ağırlığını koydu. İş güvenliği ve Çin'e ağırlık verecek...Bu yılın haziran ayında Avrupa İnşaat Sanayi Federasyonu (FIEC) Başkan Yardımcısıseçilen Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkan Vekili Emre Aykar, 1997’de başladıklan yolculuktan söze girdi:

-TMB, 1997’de üyelik için baş-vuruda bulundu. Mayıs 1998’de işbirliği anlaşması imzaladı. 2 ay sonra anlaşmanın onaylanmasının ardından FIEC’te gözlemci üye statüsü aldı.

Bu adımın ne anlama geldiğini açıkladı:

-TMB böylece FIEC’e 1935’te üye olan Yunanistan, 1995’te üye olan Romanya ve 1996’da üye olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin oluşturduğu Güney-Doğu Avrupa Grubu’na girdi.

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkam olan Emre Aykar, bu statüyü yeterli bulmayıp, TMB eski Başkanı Erdal Eren’le birlikte çok çaba harcadıklarını belirtti:

-Temmuz 2000’de FIEC’te tam üyeliğe kabul edildik. Aynı yıl Güney-Doğu Avrupa Grubu’na Bulgaristan da katüdı.

TMB’nin sonraki büyük adım için 6 yıl daha çaba gösterdiğini vurguladı:


-2006 yılında FIEC’in Paris’te gerçekleştirilen genel kurulunda TMB’nin girişimiyle tüzük değişikliğine gidildi. Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan bir ülke federasyonunun da FIEC yönetimine girmesinin yolu açüdı.

Haziran 2008’deki adımı da şöyle özetledi:

-Dublin’de imzalanan protokolle FIEC yönetim kurulunda Güney-Doğu AvTupa Grubu’nu temsil edecek federasyonun rotasyon prensibine göre 2 yılda bir değişmesi karara bağlandı.

-Haziran 2012’deki seçim nasıl gerçekleşti?

-FIEC’nin İstanbul’da gerçekleştirilen genel kurulunda yapüan tüzük değişikliğiyle yönetimde daha önce Almanya, Fransa ve İtalya'nın sahip olduğu daimi üyelik hakkı Türkiye’ye de verildi. 2012-2014 dönemi için TMB Başkanvekili olarak ben FIEC Başkan Yardımcısı sıfatıyla İcra Kurulu’na seçildim.

-FIEC’te başkan yardımcılığı Türk inşaat sektörüne ne getirecek?

-Avrupa inşaat sektörünün en üst örgütünde daimi Başkan Yardımcılığı hakkı, TMB ve sektörü-müze itibar kazandıracak. Özellikle Türkiye’nin sadece Almanya, Fransa ve İtalya’ya tanınmış olan daimi üyelik hakkını almış olması

çok önemlidir.

FIEC’te Başkan Yardımcısı seçilmesini sektörün başarısına bağladı:

-Bu hak, Türk müteahhitlerinin son 10 yılda gösterdiği başarının teslim edilmesi anlamına geliyor. Bugün dünyada artık sözü geçen ve ağırlığı olan bir Türk taahhüt sektörü vardır.

-FIEC neler yapıyor?

-FIEC, müteahhitlik sektörünü ilgilendiren tüm konularda çalışmalar yapıyor. Üyelerinden gelen talepler ve sorunlar üzerinde raporlar hazırlıyor ve bunları AB Komisyonu’na iletiyor. Ayrıca sektörün gelişmesi için çeşitli öneriler oluşturuyor. AB organlarında lobi faaliyetlerinde bulunuyor. TMB olarak artık biz de bu çalışmaların içinde yer alıp, bir kısmmı yönlendireceğiz.


Emre Aykar, 1.2 trilyon Euro’luk

büyüklüğü temsil eden FIEC’nin önün

deki önemli gündem maddelerinden

birinin altım çizdi:

-AB ülkelerinin 3’üncü dünya ülkelerinin müteahhitlerinden bazı şikayetleri var. Örneğin Çinli

şirketler devlet desteği alarak haksız rekabet yapıyor. Türk müteahhitleri

olarak biz de bu sorunla karşı karşıyayız. FIEC, bu soruna çözüm bulmak için çalışmalar yürütüyor.

FIEC’nin üzerinde durduğu, direktif hazırladığı konu başlıklanı şöyle sıraladı:

-Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği, meslek içi eğitim, aşırı düşük

teklifler, kamu alımları, inovasyon, etik kurallar gibi konularda AB’nin uygulayacağı direktiflerin Türkiye’de de uygulanması için çalışmalar yapmamıza katkı sağlayacak. Türk müteahhitlik sektörü Çin’in ardında dünya ikinciliğini elinde tutuyor... FIEC’nin yönetiminde söz sahibi olması da bu gücü ortaya koyuyor...


Avrupa’da sektörün kalbini elimizde tutmak çok önemli


AVRUPA İnşaat Sanayi Federasyonu (FIEC) Başkan Yardımcısı Emre Aykar, Türkiye’nin AB yolculuğuna değindi:

- Bir yıldır katılım süreci çok yavaşlaşa da, içinde bulunduğu-muz dönemde durma noktasma gelse de, Türkiye AB’ye tam üyelik çabasından vazgeçmeyecek. Dolayısıyla Avrupa’da sektörün kalbini elimizde tutmamız önem taşıyor. FIEC yönetiminde bulunmalarının bir başka yönüne dikkat çekti:

-FIEC bünyesinde bulunmakla bilinçli veya bilinçsiz, Türk müteahhitlerine yapılacak bazı haksız davranışları önceden öğrenip, engeÜemek için çalışmalar yapabiliriz.


3.1 milyon şirket üye

EMRE Aykar, FIEC’nin 1905 yılında kurulduğunu belirtip, şu

bilgüeri sıraladı:

FIEC, AB’ye dahil 25 ülke, 2 EFTA ülkesi (İsveç ve Norveç) ile Hırvatistan ve Türkiye’de faaliyet gösteren 34 milli federasyonu kapsıyor.

FIEC’ye üye birliklerin bünyesinde kayıtlı 3.1 milyon şirket bulunuyor.

Avrupa inşaat sektörünün büyüklüğü 201 l’de 1 trilyon 250 milyar Euro’ya ulaştı. İnşaat sektörü, Avrupa’daki toplam gayrısafi milli hasılanın yüzde 9.6’nı oluşturuyor.

Sektörün yarattığı direk istihdam 14.6 milyon kişi. Bu miktar, Avrupa’daki toplam istihdamın yüzde

7’sini oluşturuyor.

Thomas Schleicher’in Başkan olduğu FIEC’te Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan diğer isimler şöyle:

Duccio Astaldi, Paolo Astaldi, Michel Buro, Frank Dupre, Jacques Huillard, Venelin Terziev, Kjetil Tonning, Nestor Turro, Johan Willemen.


Hürriyet/Vahap Munyar

Geri Dön