En borçlu il İstanbul

En borçlu il İstanbul

Vatandaşların toplam borcu geçen yıl yüzde 28.7 artışla 321.9 milyar YTL'ye yükseldi. En borçlu il olan İstanbul'da kişi başına düşen borç tutarı 12 bin YTL'yi aşıyor, ikinci sırada Ankara var.


Ankara Ticaret Odası (ATO), Merkez Bankası verilerine dayanarak, Türkiye'nin borç haritasını çıkardı. Buna göre, 2007'de Türkiye'nin büyüme hızı yavaşlarken, bireyler ve şirketlerin borçları hızla büyümeye devam etti. Türkiye'nin en borçlu ili İstanbul çıktı.
ATO'nun açıklamasında 2007'de, bireylerin tüketici kredisi, otomobil kredisi, konut kredisi, kredi kartı ile firmaların bankalardan sağladıkları krediler, bu kredilere ait faiz tahakkuk ve reeskontlarından oluşan toplam borçların bir önceki yıla göre yüzde 28.7 oranında artarak 321.9 milyar YTL'ye yükseldiğini kaydedildi.
Alınan kredi miktarı, özellikle son yıllarda büyük bir artış gösterdi. 2000'de 35 milyar YTL olan nakdi krediler toplamı, 2003'te 85 milyar YTL'ye çıktı. 100 milyar YTL eşiği 2004'te geçilirken, 2005'te 177 milyar YTL'ye, 2006'da da 250 milyar YTL'ye ulaştı. 2007'da ise 322 milyar YTL'ye çıktı. Böylelikle 2000'de yüzde 20.9 olan borçluluk oranı, 2002'de yüzde 20.4'e gerilerken, 2004'ten itibaren artışa geçti. 2006'da alınan toplam nakdi kredilerin milli gelire oranı yüzde 33'e çıktı. 2007'de Türkiye'nin 865 milyar YTL'ye yakın bir Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) yarattığı tahmin ediliyor. Bu varsayım altında toplam borç 2007'de, GSMH'nin yüzde 37'sine ulaşıyor.

Antalya üçüncü oldu
Borç haritasına, iller bazında bakıldığında 2007'de kişi başına en çok borçlu il 12 bin 96 YTL ile İstanbul oldu. En borçlu iller kategorisinde, İstanbul'u kişi başına 9 bin 423 YTL ile Ankara, 5 bin 131 YTL ile Antalya izledi. Kişi başına düşen borç itibarıyla ilk 10 içinde yer alan diğer iller sırası ile İzmir, Muğla, Kocaeli, Bursa, Denizli,  Adana  ve Eskişehir oldu.
Kişi başına en az borcu olan iller Doğu Anadolu Bölgesi'nden Muş ve Hakkâri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Şırnak olarak saptandı. İllerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında son sırada yer alan Muş'un borçlanmaya da gücü yetmedi. 2007'de Muş borcunu yüzde 34 artırmasına rağmen, kişi başına 263 YTL borç ile tüm iller içinde en az borçlu il oldu. Muş'u Hakkâri ve Şırnak izledi.

Bingöl hızlı
Toplam borç bir yılda yüzde 28.7 artarken, borcunu an fazla artıran il Bingöl oldu. Bingöl ilinin aldığı borç üçe katlanarak 55.5 milyon YTL'den 166.8 milyon YTL'ye ulaştı. Böylelikle Bingöl'de 2007'de kişi başına borç, 663 YTL'ye yükseldi. Bir yılda borcu en az artan il de yüzde 5.5 ile Iğdır oldu. Iğdır'da kişi başına borç 773 YTL oldu.
2007'de borcunu bir yıl önceye göre yüzde 38.3 ile en çok artıran bölge Karadeniz oldu. Bölgenin toplam borcu 10.9 milyar YTL'den 15 milyar YTL'ye çıktı.

(Milliyet)