En hızlı büyüyen kent İstanbul seçildi!

En hızlı büyüyen kent İstanbul seçildi! En hızlı büyüyen kent İstanbul seçildi!

Deutsche Bank Alfred Herrhausen Society tarafından desteklenen Metropolitan Kentler Araştırması'nda İstanbul, 1993-2010 yıllan arasında ulaştığı yüzde 5.5'lik gelir ve yüzde 7.3'lük istihdam artışı ile 150 kent arasında birinci sırada yer aldı.


Metropolitan Kentler Araştırması'nda İstanbul, gelir ve istihdam bakımından 150 kent arasında 'en hızlı büyüyen kent' oldu. Brookings Metropolitan Policy Program ile London School of Economics and Political Science'ın ortak hazırladığı, Deutsche Bank Alfred Herrhausen Society tarafından desteklenen Metropolitan Kentler Araştırması'nda İstanbul, 1993-2010 yıllan arasında ulaştığı yüzde 5.5'lik gelir ve yüzde 7.3'lük istihdam artışı ile 150 kent arasında birinci sırada yer aldı.

Metropolitan Kentler Araştırması, kişi basma düşen gayri safi katma değeri 1.000 dolar olan Haydarabat ve Kalküta'dan, 70 bin dolar olan San Jose ve Zürih'e yayılan geniş bir yelpazede, 52 ülkenin en gelişmiş ekonomiye sahip 150 kentinin ekonomik büyüme trendleri incelenerek hazırlandı. Araştırma, 1993-2010 yıllan arasında yaşanan global ekonomik krizlerin bu kentlerin ekonomik gelişmeleri üzerindeki etkilerini ele alarak, dünyanın gayri safi milli hasılasının yüzde 46'sını elinde bulunduran metropolitan kentlerin önümüzdeki yıllarda sergileyeceği ekonomi ve istihdam alanındaki büyümelerine ışıktutmayı hedefliyor.

Metropolitan Kentler Araştırması'na göre, 2009-2010 yıllan arasmda en hızlı büyüyen ilk otuz kentin 29'u ABD ve Avrupa ülkeleri dışında yer alıyor. Ekonomik krizin etkilerini üzerinden atamayan ilk 30 kentin 28'i ise ABD ve Avrupa kentleri arasında bulunuyor. Araştırmanın yazarlarından London School of Econonmics and Political Science bünyesinde bulunan Kent çalışmalan Bölüm Başkanı Philipp Rode, kentleşmenin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yapılanmanın en önemli göstergelerinin başında geldiğini söylüyor. Rode araştırmanın, kentlerin ekonomik başansı ile bulunduklan ülkelerin ekonomik gelişimi arasında doğru bir orantı olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Philipp Rode, Asya ve Latin Amerika ülke metropolitan kentlerinin, Avrupa ve ABD kentlerine oranla daha hızlı gelişmesinin yeni bir dünya düzenine işaret ettiğini belirtiyor. Araştırmada Lima 3. Singapur ise 4. sırada yer alıyor. Avrupa'nın önemli başkentlerinden Londra 123. sırada, Atina ise 141. sırada bulunuyor.
Hürriyet Emlak