Endüstriyel ağaçlandırmada kamu-özel işbirliği geliyor!

Endüstriyel ağaçlandırmada kamu-özel işbirliği geliyor! Endüstriyel ağaçlandırmada kamu-özel işbirliği geliyor!

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenen Ormancılık ve Su Şurası kapsamında hazırlanan raporda, Türkiye'nin fidan ihraç eden, endüstriyel ağaçlandırma yapan ülke olması gerektiği belirtildi...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenen Ormancılık ve Su Şurası kapsamında hazırlanan raporda, Türkiye'nin fidan ihraç eden, endüstriyel ağaçlandırma yapan ülke olması gerektiği belirtildi. 

     Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ormancılık ve Su Şurası çerçevesinde toplanan komisyonun hazırladığı raporda, ormanların kanunsuz faaliyetlerden korunması için uydu verilerine dayalı uzaktan algılama tekniklerinden faydalanılması önerisinde bulunuldu. 

     Ormancılık karantina mevzuatının yürürlüğe girmesi için çalışmaların hızlandırılması gerektiğine işaret edilen raporda, zararlılarla mücadele ve yok olma tehdidi altındaki ağaçlarla ilgili öneriler de yer aldı. 

     Yangın yönetim planları hazırlanmasının önemi vurgulanan raporda, orman yangınları ulusal veri tabanı kurulması, Türkiye şartlarına uygun yangın davranış modelleri ile yangın tehlike oranlarının belirlenmesi istendi. 

     

     -Endüstriyel ağaçlandırmada kamu-özel işbirliği- 

     

     Raporda, doğal ormanların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması, karbon tutumunun artırılması ve odun hammaddesine talebin karşılanması amacıyla hızlı gelişen türlerle endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı. 

     Endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili eylem planı hazırlanması teklifinde bulunulan raporda, bu çalışmaların özel sektör, devlet ve mahalli halk işbirliğiyle geliştirilmesi istendi. 

     Kırsal işgücünün mahallinde tutulmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesinin önemine değinilen raporda, ormancılıkta istihdam edilenlerin sosyal güvenlik kapsamındaki primlerine devlet teşviki uygulanması, orman köylerinde yaşayanlara Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünce verilen hibe ve kredi kapasitelerinin artırılması gerektiğine işaret edildi. 

     

     -Orman için patent- 

     

     Raporda, orman ekosistemlerindeki bitki türlerinin çoğaltılması, tescil edilip patentinin alınması ve korunmasına yönelik çalışmalar yapılması, orman bitki türlerine ait gen bankası kurulması önerisi de yer aldı. 

     Türkiye'nin fidan ihraç eden ülke haline getirilmesi gerektiği belirtilen raporda, özel sektör süs bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Adapazarı-Düzce hattında ''süs bitkisi vadisi'' oluşturulması istendi. 

     Uluslararası düzeyde fidan test laboratuvarları ve fidan borsası kurulması tavsiyesinde bulunulan raporda, ormancılık sektörüne yönelik Yeşil Ekonomi Ulusal Eylem Planı hazırlanması, ulusal sertifikalandırma sistemlerinin oluşturulması gerektiği vurgulandı. 

     Raporda, ormancılığın stratejik sektör olarak belirlenmesi ve bu çerçevedeki yatırımların teşvik kapsamına alınması istendi. 


AA

pus