Enerji Kimlik Belgesi yetkili kuruluştan alınacak!

Enerji Kimlik Belgesi yetkili kuruluştan alınacak!Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Binalarda  Enerji Performansı Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Söz konusu yönetmelik değişikliği Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi


Değişikliğe göre, Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanacak. Bu belge, yeni binalar için yapı  kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulacak. Enerji  Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin  belgesi verilmeyecek. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu  bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş  sorumlu tutulacak.

Bakanlık, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlarda görevli olan mühendis ve mimarların bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili eğitim ve  eğitim sonunda yapılacak sınav kriterlerini tebliğ ile yayımlayacak. Eğitimler,  üniversitelerin mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri ile Mimarlar Odası,  İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası  ve 5627 sayılı Kanun kapsamında bina sektöründe yetkilendirilmiş enerji  verimliliği danışmanlık şirketleri ile yapılacak protokole göre bu kurum ve  kuruluşlar tarafından yapılacak. Yapılan eğitimler sonunda bakanlık tarafından  yapılacak veya yaptırılacak sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlara
Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi verilecek.

AA