Enerji Kimlik Belgesi'nde süre uzatıldı!

Enerji Kimlik Belgesi'nde süre uzatıldı! Enerji Kimlik Belgesi'nde süre uzatıldı!

Enerji Kimlik Belgesi'nde beklenen süre uzatımı geldi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yer aldı..Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevcut binalar için 2 Mayıs'tan itibaren zorunlu hale gelecek Enerji Kimlik Belgesi uygulamasında çeşitli mağduriyetlerin oluşmasının önüne geçmek amacıyla, "Süre uzatımı" seçeneğini gündemine almıştı. Bu kapsamda süre uzatımına ilişkin yönetmelik düzenleme Başbakanlığa gönderilmişti.


Söz konusu karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince Enerji Kimlik Belgesi süresi 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi. 


Yönetmelikte "Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on beşinci fıkrası 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz." hükmüne yer verildi.


Buna göre "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." hükmü 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlükte olacak.


2020'ye kadar binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmayacak.


Enerji Kimlik Belgesi tebliği yayımlanacak

Enerji Kimlik Belgesi, Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğle belirlenen formatta ve muhteviyatta düzenlenecek.


Enerji Kimlik Belgesi BEP-TR kullanılmak suretiyle düzenlenecek. BEP-TR’ye erişim yetkisi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlara verilecek. Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından BEP-TR’ye erişim yetkisi verilen gerçek kişiler tarafından kullanılacak. 


Bu kişilerin çalışmakta olduğu kuruluşlardan ayrılmaları ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bir başka kuruluşta çalışmaları halinde, ayrıca eğitim ve sertifikalandırma programına katılmalarına gerek olmaksızın, çalışmakta olduğu kuruluşun isteği üzerine BEP-TR’ye erişim hakkı yeni çalıştığı kuruluş adına tanımlanacak.


Tüzel kişi adına, bünyesindeki herhangi bir gerçek kişi tarafından düzenlenen enerji kimlik belgelerinin ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmesinden, düzenleyen ilgili gerçek kişi veya kişiler ile birlikte kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumlu olacak.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Haber Dünya Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2 Mayıs'ta başlaması öngörülen binalarda enerji kimlik belgesiz alım-satım ve kiralama yapılamayacağı yönündeki uygulama 2020'ye ertelendi.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan binalarda enerji performansı yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikle, "binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya

verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartının aranmasına" dair hükmün uygulanması 1 Ocak 2020'ye ertelendi. Enerji Verimliliği Kanunu tarafından mevcut binalar için enerji kimlik belgesi çıkarılması için tanınan 10 yıllık süre 2 Mayıs 2017'de bitiyordu.
Dünya


Haber Hürriyet'te şu şekilde yer aldı


Binalarda enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla 1 Ocak 2011 tarihinden önce ruhsatlandırılan tüm binalara enerji kimlik belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmişti. 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacak zorunluluk, 'henüz uyum sağlayamadık' itirazları nedeniyle önce 1 Ocak 2011'e, ardından da 2 Mayıs 2017'ye ertelenmişti.


2 Mayıs'ta başlayacak zorunluluk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiylei 4.kez ertelendi. Böylece 2011 yılından önce ruhsatlandırılan binaların satımında veya kiralanmasında Enerji Verimliliği ibraz etme zorunluluğu 1 Ocak 2020'den itibaren başlayacak. 


EKB NEYİ GÖSTERİYOR

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacını, enerji tüketim sınıflandırmasını, yalıtım özelliklerini, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir enerji sınıfına göre sınıflandırılıp; A verimli binayı, G ise verimsiz binayı tanımlıyor. 


ERTELENEN O MADDE ŞÖYLE: “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.”


Hürriyet


Haber AA'da şu şekile yer aldı


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevcut binalar için 2 Mayıs'tan itibaren zorunlu hale gelecek binalar ve bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) aranması şartını 1 Ocak 2020'ye erteledi.


 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 


Buna göre, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında her binanın alması gereken ve binaların enerji tüketimi ile CO2 emisyon değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan Enerji Kimlik Belgesi'ne ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldı. 


Yapı ruhsatını 2011'den önce alan mevcut binalar için EKB'nin 2 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla alınmasının zorunlu olması öngörülüyordu.


Yayımlanan yeni yönetmelikle, "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." maddesine "1 Ocak 2020 tarihine kadar uygulanmaz." hükmü eklenerek, uygulama ertelendi.


Yönetmelikle EKB vermeye yetkili kuruluşlar, "Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler." olarak belirlendi.


Yapılan yeni düzenleme ile EKB, Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğle belirlenen formatta ve muhteviyatta yapılacak. 


Ayrıca EKB, Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) kullanılarak düzenlenecek, BEP-TR'ye erişim yetkisi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlara verilecek ancak, bu yetki, EKB'yi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, yapılan eğitimlere katılarak, belgeyi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından yazılıma erişim yetkisi verilen gerçek kişiler tarafından kullanılabilecek.


 Bu kişilerin çalışmakta olduğu kuruluşlardan ayrılmaları ve EKB düzenlemeye yetkili bir başka kuruluşta çalışmaları halinde ise ayrıca eğitim ve sertifikalandırma programına katılmalarına gerek olmaksızın, çalıştığı yerin isteği üzerine BEP-TR'ye erişim hakkı, yeni çalıştığı kuruluş adına tanımlanabilecek.


Tüzel kişi adına ise bünyesindeki herhangi bir gerçek kişi tarafından düzenlenen EKB'nin ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmesinden, düzenleyen ilgili gerçek kişi veya kişiler ile kuruluşun sahibi veya yöneticisi sorumlu olacak. 


- EKB vermeye yetkili kuruluşlar

Yeni yönetmelikle EKB vermeye yetkili kuruluşlara ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi. 


Buna göre, yeni binalar için, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı ilgili meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile EKB düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere, Bakanlıkça EKB verme yetkisi verilecek.


Mevcut binalar içinse EKB düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan "Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri" de EKB verebilecek.


Ayrıca mevcut binalar için TMMOB'a bağlı ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip olmak, EKB düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurmak ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına sahip olmak şartları da gerekecek. 


Gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu şartların sağlandığının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi üzerine ise EKB vermeye yetkilendirilecek. Kamu kurum ve kuruluşları da EKB düzenleme eğitiminde başarılı olan bünyelerindeki personeli ile binalarına bu belgeyi düzenleyebilecek.


- Denetleme bakanlıkça yapılacak

EKB vermeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olacak.


 EKB vermeye yetkili olanlardan yetkilerini kötüye kullandıkları veya gerçeğe aykırı belge düzenledikleri tespit edilen enerji verimliliği danışmanlık şirketleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, diğer gerçek veya tüzel kişiler ise ilgili meslek odasına bildirilerek, haklarında yapılacak inceleme ve soruşturma sonuçlanana kadar bunların EKB verme yetkileri askıya alınacak.


Bakanlık tarafından yapılan bildirimler sonucunda, serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi veya 5627 sayılı Kanun kapsamında aldıkları yetki belgesi iptal edilenlerin veya bu belgeleri bir yıl içinde 3 defa askıya alınanların EKB verme yetkileri de bir daha verilmemek üzere iptal edilecek.


Bu kapsamdaki eğitimlerle ilgili usul ve esaslar da Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile düzenlenecek.


Yönetmelikte ayrıca, mevcut binalarda gerçekleştirilecek ısı yalıtımı faaliyetinden önce uygulayıcı firma ile bina sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi arasında asgari hüküm ve şartlar da sözleşmeyle sağlanacak.


Öte yandan yönetmelik değişikliğiyle, "Yeni binalarda yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2 bin metrekare ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır" şeklindeki mevcut düzenlemeye, "Bu binalar, bağımsız bölümlerin ısı sayacı kullanılmasına olanak verecek şekilde, tek kolon hattına sahip ısıtma sistemli ve ısı sayaçlarının bağımsız bölümün dışında olacak şekilde projelendirilir." maddesi eklendi.


Yapı ruhsatına esas olan kullanım alanı 2 bin metrekarenin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar gibi konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin de "Güneş enerjisi" ile desteklenerek, planlanması şartı getirildi.AA


Haber Akşam'da şu şekilde yer aldı


Binaların alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi aranması şartını 1 Ocak 2020'ye erteledi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevcut binalar için 2 Mayıs'tan itibaren zorunlu hale gelecek binalar ve bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) aranması şartını 1 Ocak 2020'ye erteledi. 'Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelikle EKB vermeye yetkili kuruluşlar, "Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler" olarak belirlendi. 


Bakanlık denetleyecek 

EKB vermeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesiyle ilgili faaliyetlerinin denetimi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olacak. Gerçeğe aykırı belge düzenledikleri tespit edilen şirketlerinin yetkileri askıya alınacak.Akşam