Enerji santralleri için Konya, Amasya ve Tokat'ta kamulaştırma!

Enerji santralleri için Konya, Amasya ve Tokat'ta kamulaştırma!

Yapılması planlanan enerji santralleri için Konya Ilgın'a bağlı Çavuşcu Köyü, Amasya Merkez ilçesine bağlı Albayrak Köyü, Hasabdal Köyü, İbecik Köyü ile Tokat Turhal ilçesine bağlı Hacılar Köyü, Hasanlı Köyü ve Samurçay Köyü'nde kamulaştırma yapılacak...BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2015/7615

Bazı illerimizde tesis edilecek enerji santralleri kapsamında ekli listelerde bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın 26/3/2015 tarihli ve 7269 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.Kamulaştıralacak parseller için tıklayın