Çukurova Balkon

Enerji verimliliğinde hamle sırası Türkiye'de!

Enerji verimliliğinde hamle sırası Türkiye'de! Enerji verimliliğinde hamle sırası Türkiye'de!

İZODER Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Gelişmiş ülkeler uzun yıllar önce başlayan yalıtım seferberliği ile epey yol aldı. Şimdi hamle sırası bizde, bu farkı kapatmalıyız." dedi.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


İZODER Başkanı Tayfun Küçükoğlu Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 'Enerji Verimliliği Haftası' dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Enerji verimliliğinde AB normlarına ulaşmak, Türkiye'nin hayati hamlesi olacaktır. Özellikle ekonomik ve sosyal hedeflerimiz için enerji verimliliği konusunda gerekli adımları atmak bizim öncelikli sorumluluk ve zorunluluğumuzdur" diye konuştu. 


Isı yalıtımı ile hem ekonomik hem çevresel katkı

Bugün Türkiye'nin, ısı yalıtımı sektöründe Avrupa'nın en büyüğü olduğunu vurgulayan Tayfun Küçükoğlu şunları söyledi: "Türkiye'de, sadece 2014 yılında yapılan 65 milyon metrekare mantolamadan 700 bin hane yararlandı ve hane halkı enerji harcaması 650 milyon TL azalırken, 1,2 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazında da sağlandı. Ayrıca tüm bu mantolama çalışmaları ile sektör 900 milyon TL ciroya ulaşırken, 500 milyon metreküp daha az enerji ithalatı gerçekleşti." 


Enerji verimliliğinde almamız gereken uzun bir yol var

Türkiye'nin enerji verimliliğinde bulunduğu konumu değerlendiren Küçükoğlu, "Eneıji verimliliği konusunda en sık kullanılan göstergelerden biri olan enerji yoğunluğu genellikle bir ülkede 1.000 dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) elde etmek tüketilen enerji miktarı olarak tarif edilir. Rakamsal bazda Türkiye'nin enerji yoğunluğunun gelişen teknoloji ve ısı yalıtımı gibi uygulamaların yaygınlaşması sonucu bir azalma trendi içerisinde olduğunu görsek de, bu azalmanın yeterli seviyede olmadığını söyleyebiliriz" dedi. 


Artan enerji talebinin gelişimine engel olunmamalı

Türkiye'nin, yıllık 75 milyar dolar enerji tüketiminin yüzde 72'sini ithal kaynaklar ile karşıladığının altını çizen Küçükoğlu, "Bu oran Avrupa'da yüzde 51'dir. 

Türkiye'nin yüzde 72'lik ithal enerji oranını, G20 içerisindeki gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırdığımızda, Türkiye'yi yüzde 28'lik oran ile Hindistan'ın, yüzde ll'lik oran ile ise Çin'in takip ettiğini görüyoruz. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke, ancak Türkiye'nin rekabet içerisinde olduğu ülkeler için enerjide dışa bağımlılık bir sorun değil. Bu koşullar altında Türkiye'nin bu ülkeler ile rekabet edebilmesi, Avrupa, Orta Doğu ve dünya pazarlarında rekabetçi kalabilmesi için mutlak suretle enerji verimliliğinde çıta atlayarak, artan enerji talebini kontrol altında tutması ve enerji talebimizin gelişimine engel olmaması zorunludur" diye konuştu. 


Daha az enerji ile daha çok iş yapmak mümkün

Türkiye'nin, enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için tüm olanaklara sahip olduğunu belirten Tayfun Küçükoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Daha az enerji ile daha çok iş yapacağımıza ve gelişmiş ülkelerin enerji verimliliği seviyesine ulaşacağımıza inanıyorum. Milli gelirdeki yükselişe bağlı olarak kamuoyu bilinçlendiği zaman tüm yalıtım branşları da hızla gelişecek. İZODER olarak, binalarda çağdaş yaşam koşullarının ancak yalıtımla sağlanabileceğini kamuoyuna anlatmayı sürdüreceğiz." 


Milliyet Ek