Enka İnşaat pay alım bildirimini yayınladı!

Enka İnşaat pay alım bildirimini yayınladı!Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Enka İnşaat pay alım bildirimini yayınladı.Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Enka İnşaat pay alım bildirimini yayınladı.


Kap Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler hakkında açıklama yapılmıştır.  Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Dosya için tıklayın