Enka İnşaat pay alım satım bildirimini açıkladı!

Enka İnşaat pay alım satım bildirimini açıkladı!Enka İnşaat tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Enka İnşaat pay alım satım bildirimini yayınladı.


Enka İnşaat tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Enka İnşaat pay alım satım bildirimini yayınladı. 


Kap Açıklaması:

Yönetim Kurulunun 04.10.2016 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden bugün yapılan işlemler Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na sunulmuştur. 


Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.