Çukurova Balkon

EPDK: Bankalar enerji yatırımına kredi versin diye kolaylık sağlayın!

EPDK: Bankalar enerji yatırımına kredi versin diye kolaylık sağlayın! EPDK: Bankalar enerji yatırımına kredi versin diye kolaylık sağlayın!

Hükümet ve Merkez Bankası, bankaların 2011 'deki kredi genişlemesini yüzde 25 'le sınırlarken, EDPK Başkanı Hasan Köktaş, enerji yatırımlarına daha fazla finansman desteği sağlanması için bankaların önünün bu konuda açık tutulmasını istedi....


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Hükümet ve Merkez Bankası, bankaların 2011 'deki kredi genişlemesini yüzde 25 'le sınırlarken, EDPK Başkanı Hasan Köktaş, enerji yatırımlarına daha fazla finansman desteği sağlanması için bankaların önünün bu konuda açık tutulmasını istedi. Köktaş, “Bu konuda bankalara kolaylık sağlanmalı ” dedi.ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemelerde, elektrik sektörüne kolaylıklar sağlanması gerektiğini söyledi. 17. Uluslararası Enerji ve çevre Fuarı ve Konferansı 'nda konuşan Köktaş, elektrik enerjisi sektöründe ihtiyaç duyulan yeni yatırımların finanse edilmesinde bankacılık sektörünün önemli rolünün bulunduğunu vurgulayarak, “Yatırımcıların, nispeten daha ekonomik ve daha kolay erişilebilir finansman temin etmeleri, yatırımların zamanında yapılarak daha ekonomik olarak işletmeye geçmesine hizmet edecektir ” dedi.

BDDK ile görüştük
Köktaş, bankacılık sektöründe yapılan düzenlemelerde elektrik enerjisi sektörüne “münhasır kolaylıklar ” sağlanması gerektiği düşüncesinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu: “Bu konudaki değerlendirmelerimizi Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve BDDK ile de paylaşmış bulunmaktayız. Bu sektörün 30 milyonu aşan tüketiciye ekonomik, etkinliği, kalitesi sürekli artan ve kesintisiz bir hizmet götürmesi gerekmektedir. Bu nedenle kamu otoritesi konumundaki düzenleyici kurum, tarifelerden, gelir gereksinimlerine, yatırım tutarlarından, hizmet kalitesine ve kr payına kadar özel şirketlerin tüm faaliyetlerini düzenlemiştir. ”

Kredi bulabilecek proje
Hasan Köktaş, önümüzdeki günlerde elektrik üretimi özelleştirmesi ihalelerinin devreye gireceğini anımsatarak, şunları dile getirdi: “İlgili tüm kurumlar olarak bu sürece ilişkin gerekli olan tüm düzenlemelerimiz, sektörün katkısını alarak ve planladığımız gibi tamamlanmıştır. Bu sayede bu özelleştirme süreci hiçbir belirsizliğe mahal vermeyecek bir ikliminde başlamış ve sonuçlanmıştır. Aynı yaklaşım önümüzdeki günlerde başlayacak üretim özelleştirmeleri için de gösterilmektedir. Tüm bunlara ilaveten şu hususu vurgulamak isterim ki, özel sektörümüz açısından önümüzdeki dönemde önem taşıyan husus, yurtdışı kredi temin edilebilecek, uluslararası standartlara sahip, fizibilitesi doğru, finanse edilebilir projelerin geliştirilmesidir. ”
Yeni enstrümanlar
Enerji sektörünün yeni ve daha güçlü bir döneme girdiğini, bu dönemi yeni kılan hususun elektrik dağıtım ve üretiminde özel sektörün payının baskın hale gelmesi olduğunu vurgulayan Köktaş, “Özelleştirmeler ve özel sektör yatırımları ile paralel gelişen bu süreç önümüzdeki dönemde enerji borsasından, karbon piyasasından, enerji finansmanında ve ticaretinde yeni enstrümanların geliştirilmesine kadar çok geniş bir alanda kendini gösterecektir ” diye konuştu.

Rüzgarda 208 projeyi reddettik

HASAN Köktaş, rüzgar enerjisinde bugüne kadar toplam 5 bin MW kurulu gücünde 135 adet projeye lisans verildiğini belirterek, “İlaveten, toplam 2 bin 277 MW kurulu gücünde 53 proje için uygun bulma kararı verilmiş, 15 bin 360 MW kurulu gücünde 208 proje ise reddedilmiştir. Toplam 23 bin 300 MW kurulu gücünde çoğunluğu yarışmaya tabi çoklu başvuru niteliğindeki 499 proje ise inceleme değerlendirme aşamasında olup TEİAşž 'a yarışma ve bağlantı görüşü için iletilmiştir ” dedi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesine yönelik mekanizmanın tesisine yönelik düzenlemenin son aşamada olduğunu bildiren Köktaş, “Ayrıca güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili olarak da yarışma yönetmeliğinin hazırlanması ve santralların bağlanacağı trafo merkezlerinin belirlenmesine yönelik TEİAşž ile sürdürülen çalışmalarda nihai aşamaya gelinmiştir ” diye konuştu.

Rüzgar enerjisiyle üretilen ürüne özel etiket verilecek

RÜZGAR enerjisi kullanan şirketleri ve rüzgar enerjisi ile üretilmiş ürünleri ayırt etmek üzere geliştirilen ilk global tüketici etiketi “WindMade ” dün fuarda tanıtıldı. Vestas Rüzgar Sistemleri 'nin öncülük ettiği WindMade girişimi, iklim değişiminin önlenmesine ve enerji güvenliğinin arttırılmasına katkıda bulunan sürdürülebilir ürünler ve yenilenebilir enerji kullanımına yönelik tüketici talebinin yükseltilmesini amaçlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “8.5 yıl önce sembolik bir rüzgar santralı vardı. şžu anda 1500 megavatlardan bahsediyoruz. Aldığımız izinler, lisans başvuruları ve yürütülen çalışmalarla birlikte, 5-6 bin megavatlara çıkacağına inanıyoruz ” dedi.


Hürriyet