Erdal Eren: İnşaat sektöründeki sıkıntı en çok bankalara zarar verir!

Erdal Eren: İnşaat sektöründeki sıkıntı en çok bankalara zarar verir!Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB ) Müteahhit Sektör Meclis Başkanı Erdal Eren, inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların en çok bankacılık sektörüne zarar vereceğini söyledi...Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müteahhit Sektör Meclis Başkanı Erdal Eren, inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların en çok bankacılık sektörüne zarar vereceğini söyledi. Eren, "İnşaat sektörünün artan borç yükünün bankacılık sektörüne olan muhtemel etkileri değerlendirildiğinde, inşaat sektörünü tehdit edecek negatif ekonomik unsurların bankaları da etkileyeceğini düşünmek mümkün." yorumunu yaptı. 


Sektörün yurtiçi bankalara olan kredi borcunun sıcak para çıkışıyla birlikte, konut kredilerini de olumsuz yansımaları olabileceğini söyleyen Eren, "Diğer yandan, yurtiçindeki altyapı projeleri bazında bakıldığında, gündemde olan mega projelerin büyük çoğunluğunun, yerli banka konsorsiyumları tarafından finanse edilmekte olduğu göz önüne alındığında, inşaat sektörü aynı zamanda kalkan işlevi potansiyeline sahiptir." dedi. Faiz artışının başlangıçta kredi maliyetlerini yükselteceğini, bu nedenle tüketim ve yatırımlar üzerinde olumsuz etkilerin olabileceğine dikkat çeken Eren, kurun enflasyona etkisi azaldığında yıl içinde faizlerin daha fazla yükselmeyeceğine işaret etti. 


TOOB Müteahhit Sektör Meclis Başkanı, faiz artırımının kısa vadede olumsuz etkileri olsa da uzun vadede daha ciddi risklerin azaltılması adına önemli bir karar olduğunu vurguladı. Erdal Eren, yüksek faizlerin en çok mega projeleri etkileyeceğini şöyle anlattı:


"Merkez Bankası'nın faizleri artırması bankaların mevduat ve kredi faizlerinin de artmasına yol açacak; işin en maliyetli yanı da bu gelişme olacaktır. Özel sektör üzerinde olumsuz yansımaları olabilecek bu durumun, en çok da halihazırda sıkıntıya girmeye başlamış olan inşaat sektörünü hem konut, hem de altyapı projelerinde ciddi oranda etkileyeceği değerlendirilmektedir. Gelişmelerin özellikle gündemde olan büyük özelleştirmeler ve Kamu-Özel Ortaklığı modeli ile ihale edilen 'Mega Projelerin' finansmanları ile bu işleri üstlenen firmalar üzerine düşen özkaynak yüklerini ağırlaştırabileceği öngörülmektedir. Ek olarak dalgalı konjonktüre bağlı bir kur riski artışı da mevcuttur. Yap-İşlet-Devret ve Kamu-Özel Sektör Ortaklığı modelleri ile gerçekleştirilmekte olan büyük ölçekli yatırım projelerinin, Türkiye'de son dönemde yaşanan siyasi ve sosyal gelişmelerin uluslararası kamuoyuna yansımaları, ülkenin yatırım ortamına ilişkin yapılmaya başlanan olumsuz değerlendirmeler ve tersine gelişmeler yaşanması olasılığı beliren ülke risk nedeniyle negatif etkileneceği değerlendirilmektedir. Büyümeye önemli katkıda bulunan ve bulunacak olan bu büyük yatırımların, ayrıca, döviz kurlarında Aralık 2013-Ocak 2014 döneminde gözlenen, bu kadar kısa sürede yaşanması hiç beklenmeyen derecede yüksek artışın gerilememesi durumunda yüklenilecek ek maliyetler nedeniyle ayrı sorunlarla karşı karşıya kalması söz konusudur."


Büyük şehirlerde konut fiyatlarının yüksek olmasını arsa maliyetlerinin yüksek olmasına bağlayan Eren, "Zaten hemen hemen aynı proje ve malzeme ile arsa değerlerinin düşük olduğu bir küçük şehirde inşa edilen konut ile Ankara’da veya İstanbul’da inşa edilen konutun satış fiyatının çok farklı olmasının tek nedeni budur. Bu nedenle biz yıllardır kamu idarelerinin, TOKİ’nin, belediyelerin hazine arazilerini planlı, altyapısı projelendirilmiş ve hatta önceden tamamlanmış imarlı arsalar haline getirerek makul bedellerle müteahhitlere satarak konut fiyatlarının makul seviyelerde kalmasını sağlamayı asli görev olarak ele almalarını öneriyoruz." şeklinde konuştu. 


2013 yılında 700 bin dairenin tamamlandığını ancak 530 bin birinci el konut satışının yapıldığını belirten TOBB Müteahhit Sektör Meclis Başkanı, "Aradaki fark bu yıla stok fazlası olarak devrolmuş, bu da konut sektöründe dikkat çekilen arz-talep dengeleri ve maketten satışlar konusunda bir kere daha uyarı vermiştir." diye konuştu. Sonuç Haber