Eren Kız Öğrenci Yurt İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eren Kız Öğrenci Yurt İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Eren Kız Öğrenci Yurt İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Eren Kız Öğrenci Yurt İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi, Sinan Eren tarafından 50 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi, Akpınar Caddesi'nde kuruldu.Eren Kız Öğrenci Yurt İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi, Sinan Eren tarafından 50 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi, Akpınar Caddesi'nde kuruldu. 


Eren Kız Öğrenci Yurt İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi iş konusu; YURT İŞLETMECİLİĞİ 1 - İlk, orta ve yükseköğrenim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin konaklama, barınma, ısınma, yemek, temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için özel yurtlar açmak ve işletmek. 2 -Öğrencilerin yurttaki konaklamaları sırasında ihtiyaç duyabilecekleri hizmet birimlerini oluşturmak. EĞİTİM HİZMETLERİ 1- Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. 2- Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. 3- Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek 4 -Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, santranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek. 5 -Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir. 6- Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. İNŞAAT 1 -Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2 -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar,  yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3 -Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4 -Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5 -Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6 -Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7 -Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  8 -Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9 -Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10 -Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11 -Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12 -Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13 -İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  14 -Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket konusuyla ilgili bünyesinde bulundurduğu kurumlar içerisinde büfe, çayocağı, restaurant işletebilir, ihale açabilir, kiraya verebilir yada kiralayabilir. 2. Şirket maksat ve mevzuun gerçekleştirilebilmesi için hertürlü basın ve yayın işleri ile eğitim ve öğretim yayınları kitap, dergi ve benzeri yayınların basım ve dağıtımını yapabilir. 3. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.  4. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir.


Eren Kız Öğrenci Yurt İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi  adres: Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi, Akpınar Caddesi 97/99