Erkon Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Erkon Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Erkon Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hikmet Zengin, Mehmet Özgen tarafından 1 milyon TL'lik sermaye bedeli ile 28 Mart'ta Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi'nde kuruldu.


Erkon Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hikmet Zengin, Mehmet Özgen tarafından 1 milyon TL'lik sermaye ile 28 Mart'ta kuruldu. 


Erkon Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;   MADDE :3     Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır.    A-   ASFALT a)- Asfalt üretim tesisleri kurmak, işletmek,kiralamak, kiraya vermek ve bu tesislerde asfalt üretimi yapmak. üretilen mamulün dahili ve harici pazarlamasını yapmak. b)- Her türlü asfalt, petrol ve petrol türevleri,benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı, gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb. alınımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma,depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak. c)- Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak. Akaryakıt ve Diğer Petrol türevleri ile ilgili bayilikler almak. ç)- Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG),oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazlarını taşlanması,depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması. d)- Prefabrik konut yapı inşaat tesisleri ve fabrikasyon tesisleri kurmak  inşaat malzemeleri alım satımı gerektiğinde ithalatını ihracatını yapmak. e)- Her türlü , inşaat malzemelerinin alımını,satımını, imalatını yapmak. İnşaat taahhüt işleri müteahhitlik hizmetleri, yapmak. malzemeli  veya malzemesiz inşaatlar yapmak, bina arsa ve arazilerini almak, satmak, parselasyon yapmak, inşaat malzemesi alım satımını yapabilmek için beylikler almak. f)- Yurtiçinde ve yurt dışında konut, apartman, toplu konut, afet konutları, katlı otoparklar, fabrika binaları, sanayi tesisleri, benzin istasyonları, depo ve özel antrepolar sanayi siteleri, çarşılar,sağlık  evleri, her çeşit okul binaları,su, kanalizasyon, baraj,     yol, köprü, alt geçit inşaatları, park bahçe düzenlemeleri, otel ve motel ve bilimum turistik tesisler, liman inşaatı ve taahhüdünü ifa etmek. sanayiye yönelik imalathane, fabrika tesis etmek ve bu işlerle  ilgili her türlü hafriyat, nakliyat ve hazır beton iskelelerini ve restorasyon hizmetlerini yapmak, her türlü inşaat, onarım, montaj, kontrol, bakım, bunlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarla işbirliğine gitmek, g)- Şirket konusu ile ilgili her türlü yer altı, yer üstü maden ve tabi kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, satın alınması ve kiraya verilmesi, h)- Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak,işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak, ı)- İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile  her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. i)-  İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel ham maddeleri, kil grupları, kaolen, diotomit kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması işlenmesi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. j)- Türkiye cumhuriyeti devleti bakanlıklarının , ve Bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, karma bütçeli daireler mahalli idareler,belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kurulukları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan, asfalt, yol, altyapı, üstyapı, inşaat elektrik, tesisat, doğalgaz, kanalizasyon, dekarasyon ve  restorasyon işlerinin  yeniden yapımı veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. k)-Konusu ile ilgili Fizibilite çalışmaları, pazarlama, etüt ve projeleri ile ekonomik analizler yapmak, ilgili malların ithalatı ve ihracatını yapmak aracı kurumlar aracılığıyla işlemleri tekemmül ettirmek, l)-Konusu ile ilgili Otomotiv ve yan sanayi ürünlerini almak, satmak, kiralamak, bayilikler almak, işletmek, nakliyat yapmak, Bunlarla ilgili tanker, kamyon, tır, özel araçları almak, satmak, kiralamak, devralmak ve devretmek, Şirkete ait araçlarla veya diğer gereç ve tüzel kişilerden kiralanacak araçlarla nakliye yapmak, m)-Konusu ile ilgili her türlü motorlu, motorsuz, kara, hava, deniz araçları, elektrikli ve elektriksiz araç, Mekanik veya elektronik makine ve teçhizatı, satın almak, leasing sözleşmesi yaparak satın almak, ithal etmek, satmak, kiraya vermek veya kiralamak, Bilumum alet, makine  ve motorlu araçlar ve bunların motor ve yedek parçalarının ticaretini yapmak lastik akü ve oto aksesuarlarının alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak, n)-Konusu ile ilgili her türlü kullanılmış ve kullanılmamış  makine tezgahları, kaynak makineleri, taşıyıcı, kırıcı, yükleyici, kaldırıcı, indirici, iş makineleri, vinçler, dozerler, elektrikli cihazlar, kompresör ve kompresör türü üfleyici, püskürtücü makineler ve alet, edevatların yedek parça ve aksesuarlarının yurtiçi temini ve ithalatını yapmak, Her türlü asfalt makine, teçhisat,arac ve gereçlerinin kiralanması ve kiraya verilmesi, o)-Konuları ile ilgili olarak dahili ticaret, nakliyat, komisyonculuk, taahhüt işleri, yurtiçi, yurtdışı ve genel Pazarlama hizmetleri ifa etmek, mümessillik, acentalık, bayilik, distribütörlük, proje mühendisliği ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akit etmek, İç ve dış teknik Yardım, know-how anlaşmaları yapmak, Şirket işleri için patent know-how-alameti farika gibi haklar satın almak.


Erkon Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı, 56 Sokak, No:1 Kat:2