Ers İstanbul Yapı Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Ers İstanbul Yapı Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Bağcılar’da 50 bin TL sermaye bedeli ile Çağrı Erolsun tarafından kuruldu.Ers İstanbul Yapı Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Bağcılar’da 50 bin TL sermaye bedeli ile Çağrı Erolsun tarafından kuruldu. 


Ers İstanbul Yapı Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:

1-Yurtiçinde ve yurtdısında özel ve resmi her türlü insaatı ve insaat taahhüt isleri yapmak ve yatırımlarında bulunmak. Tasıt araçları, tesis ve cihazlar, gayrimenkuller alır, satar, kiralar,kiraya verebilir. Menkul ve Gayrimenkuller ile nakil vasıtaları üzerinde her türlü ayni hakları, ipotekleri tesis ve fek eder. Kredi islemleri ile ilgili kefalet verebilir, ifraz, tevhit ve taksim isleri yapar. 2-Her türlü yapı malzemesinin alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 3-Her türlü kimyasal boya ve temizlik maddelerinin alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 4-Istigal konusu ile ilgili, her türlü ham-maddelerin ve her türlü ticari emtianın ithalatını, ihracatını, alımını, ve anasözleşmesinde yazılı işler.
Ers İstanbul Yapı Ve Ticaret Anonim Şirketi adres:  Mahmutbey Mah.Taşocağı Yolu Cad.No.3/134 Bağcılar